Actueel

In Memoriam Johan Altena

Wat schrokken we toen we hoorden dat ons erelid maar vooral onze historicus Johan Altena  was overleden.

 

Johan is gedurende meer dan 30 jaar bestuurslid geweest van onze stichting. Vooral als secretaris maar als er een beroep op hem gedaan werd ook als penningmeester of als voorzitter. In zijn tijd als bestuurslid groeide de Oudheidkamer tot een bloeiende organisatie midden in de Enterse samenleving. Er kwam een Zompenmuseum, een museum winkel, het Onderschoer, de Ganzenmarkt.  Johan was niet de man die op de voorgrond trad, maar wel de stuwende kracht die zorgde dat alle papierwerk op orde was en dat er geen misstappen werden gemaakt. 

 

Johan was vooral onze historicus. Veel tijd bracht hij door in de archieven van provincie, gemeente of kerken om de geschiedenis van ons dorp Enter vast te leggen. En hij publiceerde daarover. In die volgorde. Eerst grondig onderzoeken en dan pas publiceren. Kwaliteit stond bij Johan voorop; wat hij schreef moest bewezen juist zijn. Luchtige verhalen of vrolijke interpretaties waren aan hem niet besteed. Johan publiceerde in boeken en in artikelen. Gedurende 8 jaar schreef hij bijna iedere 2 weken een artikel voor de Wiezer.   

Maar we zullen hem vooral herinneren als auteur van de boeken over Enter.  Hij publiceerde samen met Gerrit Kraa Enter 800, Enter 802 en Enter 808. Met Marinus Janssen schreef hij de Canon van Enter en leverde hij een bijdrage aan fotoboeken rond de Millenniumwisseling in Enter. Later verscheen van zijn hand Varia uit Enters Verleden. Johan’s laatste boek dateert uit 2018: Enternaren in de gordel van Smaragd. Johan werd zelf  in 1962 uitgezonden naar Nieuw Guinea. Tijdens de voorbereidingen van dit boek ontving hij de veteranenspeld.

 

Voor zijn bijdrage aan het vastleggen van de historie van Enter ontving Johan in 2013 een koninklijke onderscheiding. Hij was erelid van onze organisatie. 

 

Johan Altena heeft met zijn vele boeken en artikelen de historie van Enter voor ons en voor ons nageslacht vastgelegd. Daarvoor zijn we hem veel dank verschuldigd.

 

We leven mee met Nel en hun kinderen en kleinkind en wensen hen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

 

Albert Bouwmeester

Voorzitter Enters Erfgoed.