Actueel

Klompenmakers Reggesteijn krijgen les in handmatig klompen maken

16 leerlingen van groep 2 van de opleiding techniek van Reggesteijn in Rijssen waren deze week op bezoek bij het Klompenmuseum in Enter. Of eigenlijk bij de opleiding handmatig klompen maken die aan het museum verbonden is.  Niet zo maar op bezoek, ze mochten ook proberen met het gereedschap van de vroegere klompenmakers aan de slag te gaan.  Vandaar dat er druk gekloofd, gehakt, gesneden en geboord werd. Niet dat het lukte om in een middag een paar klompen te maken,  alhoewel  een enkele leerling dat vooraf wel hoopte. Maar om het gevoel te krijgen hoe je met dit gereedschap een stuk hout bewerken.

kloven

Want, zo onderstreepte Bert Kemkers, docent aan Reggesteijn en verantwoordelijk voor de praktische lessen in de opleiding, dat gevoel is belangrijk. Natuurlijk kan er tegenwoordig heel veel met machines, maar het is ook erg belangrijk  de leerlingen te laten ervaren hoe hout zich laat bewerken. En te laten nadenken over  hoe je dit materiaal het beste kunt gebruiken.  Een oud ambacht als klompen maken past daarom uitstekend in het leerprogramma.

snijden  hakken

Deze groep heeft eerder dit jaar al een midwinterhoorn gemaakt gebruik makend van de leskist die beschikbaar is gesteld door de Stichting Midwinterhoornblazen Twenthe . Leerlingen die in het derde jaar houtbewerking als hoofdrichting kiezen,  mogen nog een keer terug komen in Enter. De opleiding handmatig klompen maken is dan een mogelijke stageplek voor deze leerlingen.

boren

De reacties van de leerlingen waren positief. Enkelen gaven nu al aan interesse te hebben, maar anderen vonden het hout toch te weerbarstig en verklaarden toch maar voor  elektrotechniek te kiezen. Maar bijna allemaal vonden ze het een prachtige ervaring om eens met een grote bijl te kloven of met een klompenboor aan het werk te gaan.

 

Ook de docenten, Ton Verheijen, Jan Hendrikse en Jan Hodes vonden het erg inspirerend om deze jonge gasten aan het werk te zien. “Als er uit zo’n groep toch eens een of twee zouden komen die het klompen maken echt willen leren,  dat zou echt helpen om het ambacht ook in de toekomst in stand te houden”

 

De opleiding handmatig klompen maken van de Oudheidkamer in Enter bestaat in 2016 40 jaar. Ter gelegenheid daarvan zullen in augustus, samen met de Paardenmarkt de Europese demonstratiedagen Handmatig klompen maken in Enter worden gehouden. Klompen makers uit verschillende landen komen dan in Enter hun kunnen  laten zien.