Actueel

Klompenmakersbosje in Enters Reggedal

De Enterse ondernemers Chiel Bolscher (Meer dan Vlees)  en Maurice Roetgering (Coulisse) zijn sinds maandag officieel de nieuwe eigenaren van 84 hectare grond langs de Regge. Chiel en Maurice gaan een natuurstrook van 11 km. lang beheren en ontwikkelen. In Dock 36 werden maandagmiddag de contracten getekend. Voorafgaand aan de ondertekening presenteerden de nieuwe eigenaren enkele ideeën.

Het gebied strekt zich uit van de Pelmolen bij Rijssen tot de Stokreefsweg voorbij Binnengais en beslaat gronden ten oosten en ten westen van de Regge. Alvorens de  definitieve overdracht zal plaatsvinden gaat  het gebied eerst grondig op de schop. De Regge zal weer als een meanderende rivier door het land gaan lopen en de aanliggende gebieden zullen deels als retentiegebieden worden ingericht.
Ook zullen gebieden bestempeld worden als weidegrond, bosgrond, moerasgebied etc. Verder kunnen grote delen zelf worden ingevuld en daar ligt precies de bedoeling van de nieuwe eigenaren.

In het nieuwe natuurgebied komt ook een populieren- of wilgenbos voor de klompenmakers. Doelstelling is om ook over 30 jaar hout voor klompen maken te hebben. Gerald Getkate verwoordde het mooi: ik wil dat mijn kinderen ook hout hebben om klompen van te maken. De klompen makers moeten wel zelf het bos onderhouden. Zo zal er jaarlijks een snoeibeurt nodig zijn om uiteindelijk mooie lange stammen te krijgen.

Wilgen en populieren passen natuurlijk prachtig in het van oorsprong natte gebied langs de Regge. En dat maakt dat de nieuwe eigenaren Maurice Roetgerink en Chiel Bolscher ook ingenomen waren met dit plan en het in de presentatie opnamen als voorbeeld van een initiatief vanuit de Enterse bevolking.

Bij het bosje komt een paal met een QR code. Als je daar je smartphone voor houdt start er een film over het klompen maken.

 

Het nieuwe natuurgebied krijgt de naam Enters Reggeddal. Er is inmiddels een website met alle informatie.  Klik op onderstaand embleem van het natuurontwikkelingsproject.

Enters Reggedal