Actueel

Oudheidkamer Enter wil behoud van Huttemanshuuske

Enter, koester je historie, wees zuinig op wat er nog is!

De Dorpsstaat Enter omstreeks 1900. Met klompenmaken als belangrijkste activiteit. Dit beeld van de Dorpsstaat bestaat niet meer. Nieuwe ontwikkelingen maken dat Enter mee gaat in de moderne tijd. De laatste restjes van dit nostalgische plaatje verdwijnen zachtjes aan met ontwikkelingen als Modeplein en Middenplein.  Maar hoe waardevol zou het zijn als we op een enkel plekje iets van deze historie voor de toekomst zouden kunnen bewaren. Een stukje van de historie van Enter. Om daarmee een bijdrage te leveren aan de identiteit en authenticiteit van ons mooie dorp.

Dorpsstraat 45

Die kans doet zich nu voor als we er gezamenlijk in slagen het pand aan de Dorpsstraat 45 te behouden. Het pand Dorpsstraat 45 (naast de Emté) is nu in de markt. Enters Erfgoed onderzoekt, samen met de huidige eigenaar, de Gereformeerde kerk, de mogelijkheid dit pand voor Enter te behouden.

De voordelen

Voor Enter:

  • Enter behoudt een van de laatste karakteristieke boerderijtjes, waarvan er 100 jaar geleden zo veel stonden langs de Dorpsstraat.
  • Enter krijgt een ruimte voor exposities. Voor haar kunstenaars, voor bijzondere gelegenheden, of van onderwerpen die de historie van het dorp onder de aandacht brengen.

Voor Enters Erfgoed:

  • Het ligt zodanig dat het als Huttemanshuuske een mooie aanvulling op de gebouwen van de Oudheidkamer (Klompenmuseum, Zompenmuseum, Buisjan)
  • Huttemanshuuske wordt onze ruimte voor tijdelijke exposities, ontvangst van groepen, bijeenkomsten en werkruimte voor de Oudheidkamer.

De Oudheidkamer wil graag optreden als beheerder en bewaarder van dit stukje Enters Erfgoed. Helaas ontbreken op dit moment de benodigde financiële middelen hiertoe.

Historie

De huidige eigenaar van het pand is de Gereformeerde kerk. Zij hebben het verkregen uit een nalatenschap van de familie Schreurs (Hutteman), de laatste bewoners. Zij staan positief tegenover het plan het pand in stand te houden als een monument voor Enter, tegelijkertijd speelt de waarde van het onroerend goed ook een belangrijke rol in de bedrijfsvoering van de kerk. Het pand is in 1900 gebouwd. In 1932 is een aanvraag voor een verbouwing ingediend. Naderhand hebben de bewoners voortdurend kleine aanpassingen gemaakt. Met prachtige details tot gevolg.  Dat maakt het huis al een museum stuk op zich.

Huttemanshuuske als onderdeel van de Oudheidkamer Enters Erfgoed

Het idee is dat het Huttemanshuuske onze ruimte wordt voor tijdelijke exposities, ontvangst van groepen, bijeenkomsten en werkruimte voor de Oudheidkamer. Het Onderschoer, nu in gebruik als ontvangst- en vergaderruimte, gaat gebruikt worden door de Klompenmakers. En dat is meer dan nodig nu de opleiding handmatig klompenmaken als gevolg van de organisatie van het internationale demonstratiedagen handmatig klompenmaken in 2016 aan een opmars bezig is, Daarnaast komt in het Onderschoer een overloop klompenmuseum en deels opslag. Daarmee komt er meer ruimte in het klompenmuseum en kunnen de geleidelijke verbetering, die vorig jaar is gestart worden gecontinueerd.

Tijdelijke exposities

Voorbeelden zijn de exposities die we zelf hebben georganiseerd over letterdoeken en achter glas schilderijen. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Door onderwerpen zowel geschreven beschikbaar te maken via boek, krant en website als tentoon te stellen, kunnen we onze boodschap veel krachtiger overbrengen. Vooral voor het realiseren van onze educatieve functie  is dit een groot voordeel.

Werkruimte voor de Oudheidkamer

Werken in teamverband motiveert en stimuleert het vastleggen van de historie van Enter. We hebben voorbeelden gezien in Goor, Diepenheim, Holten, Wierden etc. Enters Erfgoed ontbreekt het aan een geschikte locatie. Een deel van de benedenverdieping van het Huttemanshuuske of de bovenverdieping biedt hiervoor een perfecte mogelijkheid.

Ontvangst van groepen

Tenslotte biedt het Huttemanshuuske  gelegenheid om groepen tot maximaal 50 personen te ontvangen. Hiermee worden de faciliteiten voor groepsrecreatie (bussen)  met interesse in de historie van Enter  aanzienlijk verbeterd. Toevoegen van het Huttemanshuuske aan de museumfaciliteiten van Enters Erfgoed maakt daarmee ook Enter aantrekkelijker voor deze categorie toeristen.

Huttemanshuuske

Huttemanshuuske is een werknaam. Als we er in slagen onze ambities te realiseren zullen we in overleg met de inwoners van Enter een passende naam voor het pand vaststellen. Een traject van verwerven en restaureren kost veel tijd, energie en geld. Enters Erfgoed wil dit graag oppakken , maar wil zich daarin wel gesteund weten door de inwoners van Enter.

Met de zin: “Enter, koester je historie, wees zuinig op wat er nog is” wil ze de inwoners van Enter oproepen om het belang van het pand voor Enter mede te erkennen en Enters Erfgoed hierin te steunen.
Reacties naar: info@Enterserfgoed.nl.