Word vriend van

Stichting Oudheidkamer Enter heeft behalve vrijwilligers ook vrienden nodig.

Het bewaren van en aan jongere generaties overdragen van al het culturele erfgoed van het dorp Enter proberen we zoveel mogelijk met vrijwilligers op te pakken, maar specialistisch werk, zullen we door professionals moeten laten uitvoeren. Maar los van de mankracht zullen we altijd kosten moeten maken voor materiaal en materieel.

Draagt u Oudheidkamer Enter (Klompen- en Zompenmuseum, oudheidkamer Buisjan) een warm hart toe en wilt u vriend worden van ons door middel van een donatie?

Deze kunt u over maken op rekening nummer:

NL96RABO 0317423746

tnv Stichting Oudheidkamer Enter onder vermelding van “Donatie” en uw contactgegevens zodat wij u kunnen bedanken.

Als ‘Vriend’ van de Oudheidkamer wordt geniet u een aantal voordelen. Zo wordt uw naam en/of logo geplaatst op onze website. Ook wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse donateursavond waar u gratis kunt genieten van steeds weer een prachting en gevarieerd programma.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!