Enternaren in de Gordel van Smaragd 

Johan Altena
Verkrijgbaar bij Tourist Info Enter:

Het verhaal van Enterse jonge mannen die in het kader van hun dienstplicht naar Nederlands Indië werden gestuurd. In sommige gevallen beknopte biografische gegevens,  maar ook uitgebreid gedocumenteerd aan de hand van dagboeken, brieven en foto’s. De schrijver heeft de verhalen ook in de context weten te plaatsen van de gemeenschap waaruit deze mensen kwamen. Een gemeenschap, het dorp Enter, dat op een hartverwarmende manier meeleefde met haar zonen. De in het boek opgenomen verzameling van kranten die speciaal waren gemaakt om de jongens in Indië op de hoogte te houden van de gebeurtenissen thuis, maakt dit boek tot een uniek tijdsdocument.

Met een voorwoord van de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, Luitenant -Generaal B.H. Hoitink M.Sc.

Scroll naar boven