Over ons

Doelstelling

De Stichting Oudheidkamer Enter stelt zich ten doel het bewaren en aan jongere generaties overdragen van al het culturele erfgoed van het dorp Enter. Statutair is dit als volgt vastgelegd:

  • Het opsporen, verzamelen en bewaren van voorwerpen die merkwaardig zijn en niet naar hun aard elders bewaard horen te worden,
  • Het zoveel mogelijk toegankelijk make van bovenbedoelde voorwerpen voor het publiek,
  • Bevorderen van de studie van Enters verleden en eigen aard; middelen daartoe te verzamelen en te bewaren of te doen vervaardigen en de aldus verkregen gegevens voor begunstigers en andere belangstellenden toegankelijk te maken,
  • Het opsporen, verzamelen en bewaren van voorwerpen die van belang zijn voor het vormen van een beeld van Enters verleden,
  • Het maken en laten maken van voorwerpen die het bovenbedoelde beeld helpen vormen,
  • Het waken voor en het handelen tot behoud van het mooie- en goede dat uit vroegere tijd nog in Enter aanwezig is, waaronder geestelijke verworvenheden in taal of geschrift en van oude benamingen,
  • En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuur

Albert. Bouwmeester, voorzitter  vacature, lid (evenementen, vrijwilligersbeleid)
Martin  Stijnenbosch, secretaris vacature, lid (evenementen, vrijwilligersbeleid)
Frans Willemsen, penningmeester  Johan Katuin, lid (musea, winkel, Tourist Info)
Gerald Getkate, lid (immaterieel erfgoed) Harrie Wissink, lid (techniek, onroerend goed)

ANBI status

Klik hier voor de ANBI status en rapportage van de Oudheidkamer Enter.