Over Enters Erfgoed

Buisjan foto 4
Buisjan foto 3
klompen museum foto 1

Doelstelling

De Stichting Oudheidkamer Enter stelt zich ten doel het bewaren en aan jongere generaties overdragen van al het culturele erfgoed van het dorp Enter. Statutair is dit als volgt vastgelegd:

  • Het opsporen, verzamelen en bewaren van voorwerpen die merkwaardig zijn en niet naar hun aard elders bewaard horen te worden,
  • Het zoveel mogelijk toegankelijk make van bovenbedoelde voorwerpen voor het publiek,
  • Bevorderen van de studie van Enters verleden en eigen aard; middelen daartoe te verzamelen en te bewaren of te doen vervaardigen en de aldus verkregen gegevens voor begunstigers en andere belangstellenden toegankelijk te maken,
  • Het opsporen, verzamelen en bewaren van voorwerpen die van belang zijn voor het vormen van een beeld van Enters verleden,
    Het maken en laten maken van voorwerpen die het bovenbedoelde beeld helpen vormen,
  • Het waken voor en het handelen tot behoud van het mooie- en goede dat uit vroegere tijd nog in Enter aanwezig is, waaronder geestelijke verworvenheden in taal of geschrift en van oude benamingen,
  • En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuur

Albert Bouwmeester, voorzitter

Martin Stijnenbosch, secretaris

Frans Willemsen, penningmeester

Gerald Getkate, lid (immaterieel erfgoed)

Ina Nijkamp, lid, PR

Harrie Wissink, lid (techniek, onroerend goed)

Vacature, lid (evenementen, vrijwilligersbeleid)

ANBI status
Klik hier voor de ANBI status en rapportage van de Oudheidkamer Enter.

Openingstijden van het Klompen- en Zompenmuseum:
Dinsdag t/m zaterdag van 13:00 tot 16:30 uur

Toegangsprijzen voor het Klompenmuseum, Zompenmuseum en Oudheidkamer Buisjan (indien geopend):
Volwassenen € 5,50
Kinderen t/m 12 jaar € 3,00

Toegankelijkheid:
Invalidenparkeerplaats
Rolstoel toegankelijk

Afspraak maken of heeft u vragen?

T0547 - 383854
Einfo@enterserfgoed.nl

klomp

Mobiele klompenmakerij op locatie

mobieleklomepnmakerij
Scroll naar boven