A. Oosterhaven

Jaar:
Fotonummer: 156
Collectie: Oudheidkamer

A. Oosterhaven

De hulpprediker en godsdienstonderwijzer der Ned Herv. Gemeente te Enter. de heer A. Oosterhaven.

Scroll naar boven