jubileum St Lambertus

1953

Jaar: 1953
Fotonummer: 196
Collectie: J. Kamphuis

jubileum St Lambertus

40 jarig bestaan textielarbeidersbond St Lambertus 1953 bij Cafe Drejerink
Foto en benaming: Johan Kamphuis (De Beuze)

De Utrechtse diocesane textielarbeidersbond St. Lambertus werd op initiatief van de aartsbisschop in oktober 1907 opgericht. Per 1 april 1910 werd St. Lambertus een landelijke vakorganisatie. de Nederlandsche R.K. Textielarbeidersbond St. Lambertus.
In 1909 was de R.K. Kleermakersbond Sint Gerardus Majella opgericht. In 1912 veranderde de naam van deze bond in R.K. Naaisters- en Kleermakersbond St. Gerardus Majella.
In 1948 fuseerden de Ned. R.K. Naaisters- en Kleermakersbond St. Gerardus Majella en de Ned. R.K. Textielarbeidersbond St. Lambertus. De naam van de nieuw ontstane bond luidde Ned. Katholieke Kleding- en Textielarbeidersbond St. Lambertus (KLETEX).
In 1971 ging St. Lambertus op in de Industriebond NKV.

Scroll naar boven