Boeken

Op deze pagina een overzicht van boeken, uitgegeven door de Oudheidkamer Enter, waarin de geschiedenis van Enter is vastgelegd.. Tevens zijn een aantal relevante publicaties over de historie van Enter, die door derde partijen zijn uitgegeven toegevoegd.

===============================================================

50 jaar bevrijding Enter

Oorlogsherinneringen, in een boekwerkje uitgegeven ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding in 1995 door de Stichting Oudheidkamer Enter.

Nu, 25 jaar later, worden de verhalen digitaal gepubliceerd, omdat we het belangrijk vinden dat deze herinneringen nooit zullen worden vergeten en ook doorverteld aan onze jongere generaties.

Klik op de afbeelding om het boek 50 jaar bevrijding Enter te openen.

===============================================================

Enternaren in de Gordel van Smaragd 

Johan Altena
Verkrijgbaar bij Tourist Info Enter:

Het verhaal van Enterse jonge mannen die in het kader van hun dienstplicht naar Nederlands Indië werden gestuurd. In sommige gevallen beknopte biografische gegevens,  maar ook uitgebreid gedocumenteerd aan de hand van dagboeken, brieven en foto’s. De schrijver heeft de verhalen ook in de context weten te plaatsen van de gemeenschap waaruit deze mensen kwamen. Een gemeenschap, het dorp Enter, dat op een hartverwarmende manier meeleefde met haar zonen. De in het boek opgenomen verzameling van kranten die speciaal waren gemaakt om de jongens in Indië op de hoogte te houden van de gebeurtenissen thuis, maakt dit boek tot een uniek tijdsdocument.

Met een voorwoord van de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, Luitenant -Generaal B.H. Hoitink M.Sc.

==========================================================================================

Varia uit Enters Verleden.

Johan Altena

ISBN 978-90-819237-1-2Boeken Varia uit Enters verleden

Uitgever: Stichting Oudheidkamer Buisjan, Enter, 2012

Gebonden, 325 pagina’s.

Het begon allemaal met nieuwsgierigheid. Waar komen al die oude boerderij- en huisplaats namen toch vandaan. Wie hebben er gewoond. Waar zijn ze gebleven. Johan Altena heeft al jaren iets met de geschiedenis van Enter en ging dus op onderzoek uit. Hij sprak met mensen en legde de verhalen vast. Maar ook archieven gingen open. Honderdvijftig jaar Enter in Nederlandse kranten. dat alles bijeengebracht in 325 pagina’s¡ verhalen en veel, heel veel illustraties.

==========================================================================================

Hun werken volgen hen na  

Gerrit Kraa.

Sub-titel:

300 jaar geschiedenis van Hervormd Enter

ISBN 9789071517211

Uitgever: Twentse Welle, Enschede, 2009

Gebonden, 300 pagina’s.

In 1708 werd de eerste predikant in Enter aangesteld, ds. Marcelli. Tussen hem en de huidige, 33e predikant, Ds. Bevelander. Tussen 31 predikanten die elk op hun eigen wijze hervormd Enter bediend hebben. In dit boek is er behalve voor de predikanten ook veel aandacht voor het tijdsbeeld en de  omstandigheden waarmee zij te maken hadden.

==========================================================================================

Boeken Varend langs de Regge

Varend langs de Regge. 

Gerrit Kraa

ISBN 978 90 9026495 0

Uitgever: Regionale Stichting de Enterse Zomp, Enter 2011

Paperback, 180 pagina’s

Bijna 60 jaar geleden ging de laatste Enterse Zomp naar het museum. Sindsdien is er veel gebeurd met en op de regge. De ernstige vervuiling is efficient aangepakt, de natuur herstelde zich, de kanalisatie is omgezet in meandering. En er verschenen weer Zompen. Dit boek doet in woord en beeld verslag van deze enorme herstelprojecten. Aandacht voor de projecten, maar vooral ook voor de mens die deze zaken op touw zette. Met name de Enters mens, de zompschipper met zijn geheel eigen identiteit.

==========================================================================================

 

Enter 800   

J.G. Altena, dr. E. Jans, G.J. Kraa, H.A.M Woolderink

Uitgever: Stichting Oudheidkamer Enter, november 1988

 

Paperback, 118 pagina’s

Niet meer verkrijgbaar, wordt gepubliceerd op deze website. Klik hier

 

==========================================================================================

Enter 802

J.G. Altena, G.J. Kraa.

Uitgever: Stichting Oudheidkamer Enter, november 1990

Paperback, 158 pagina’s

Niet meer verkrijgbaar, gepubliceerd op deze website. Klik hier.

==========================================================================================

===========================

Immaterieel Erfgoed Overijssel

uitgave Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, 2017.

Een beschrijving van 14 Overijsselse tradities die een plek hebben gekregen op de nationale inventaris Immaterieel Cultureel er Erfgoed in Nederland. Waaronder 2 waaraan we als Enters Erfgoed een trotse bijdrage hebben geleverd: het midwinterhoorn blazen en het handmatig klompen maken.  Zie pagina’s 15 t/m 20.

Helaas is het niet mogelijk alleen het betreffende deel van het boekje te plaatsen.

===============================================================