2e Wereldoorlog voorkwam drooglegging Mokkelengoor

2e Wereldoorlog voorkwam drooglegging Mokkelengoor

Het Mokkelgoor eigenlijk Mokkelengoor,  een laagveenmoeras, gelegen in Ypelo  halverwege Enter en Wierden is een uniek overblijfsel uit de laatste ijstijd. Het is een komvormige verlaging in het landschap waaruit, behoudens bij hoge waterstanden geen natuurlijke afwatering plaatsvind. In een vergadering van het Waterschap De Regge van begin 1940 werd het als laagste punt van Twente genoemd.

De naamgeving komt waarschijnlijk van het in de nabije buurtschap Rectum gelegen oude erve Mokkelencate. Dit erve komt al in het jaar 1297 voor in Rectum als Makelinckkote en in 1475 als Mokelencate.

Toen de marken tot stand kwamen om regels te stellen aan het gemeenschappelijk grondbezit van de markegenoten werd ook het gebruik van het Mokkelengoor als leverancier van biezen   gereglementeerd. Iedere gewaarde markegenoot mocht een vastgeteld aantal “vimmen” (1 vim is 100 bossen)  oogsten.

Op de achtergrond het moerasbos van het Mokkelgoor in Ypelo.

Toen de marke Ypelo werd opgeheven werden de markegronden verkocht. Ook het Mokkelengoor, 16 bunder groot, werd verkocht in 1865. In de advertentie stond  dat het jaarlijks wel 2000 vimmen beste biezen opleverde geschikt voor stoelen en andere matten. Het ging dus om een zeer grote hoeveelheid.  Aan belangstellenden die liefhebbers van jacht en visserij  waren werd kenbaar gemaakt dat het goor zeer veel snoek en paling leverde  en er zich een grote menigte wilde eenden ophield. Ook zou dit moeras bij droogmaking in een uitmuntend hooi- of weiland kunnen worden veranderd.

De verkoping vond plaats in de herberg Hiltjesdam  aan de brug over de Regge bij de Keurst in Ypelo. Eigenaar werd de heer Veerenhuis te Almelo. Er waren jaren van hoge waterstand waardoor het biezensnijden niet kon plaatsvinden. In 1881  werd de biezenoogst voor dat jaar van 10 hectaren verkocht aan  inwoners van Genemuiden.

In 1935 werd het “Mokkelengoor” door E.J. Veerenhuis geveild. Koper werd de heer R. de Haas uit Vriezenveen voor f. 3950,-.

In de crisisjaren dertig waren de biezen niets meer waard en werd er niet meer geoogst.

Dirk Hiltjesdam die woonde aan de brug over de Regge bij de Keurst in Ypelo was 74 jaar, invalide, hij mistte een hand. Naast het bedienen van de ophaalbrug  naast zijn huis vistte hij ook op paling in het Mokkelengoor om gedeeltelijk in zijn onderhoud te voorzien. Toen in januari 1938 buren  ontdekten dat hij al een paar dagen niet thuis was geweest zetten ze een zoektocht op touw. Hij werd dood gevonden in het Mokkelengoor dicht bij zijn uitgezette palingfuiken. Doodsoorzaak waarschijnlijk een hartstilstand.

Het Mokkelengoor kwam in handen van de heren G.J. Woolderink, Gebr. Schuitemaker en G.J. Hietland te Notter.  Deze mensen kwamen in maart 1940 met een plan bij het Waterschap De Regge om het Mokkelengoor te ontginnen en door bemaling droog te houden. Hiervoor zou het beekje de “Bornerbroekse waterleiding”, dat middendoor het goor liep, iets verlegd moeten worden en via het gemaal het overtollige water op de verlegde beek geloosd worden.

Op 10 mei 1940 brak de 2e Wereldoorlog uit en het plan kwam nooit tot uitvoering. In 1960 heeft het Rijk het terrein aangekocht en is het inmiddels een natuurreservaat.

Johan Altena

Eerder gepubliceerd in de Wiezer 2020 wk 42.

Andere verhalen

Hallehuizen in Enter
Kerkelijke geschiedenis van Enter
De ontwikkeling van Enter en de Enter es
Het Leyerweerd
Het herenhuis Kattelaar
De Molens van Enter
Het Exo een historische plek in Enter
Het  Enterveen voor 100 jaar.
Schilder Wedda uit Enter werd geboren op de gasbel van Slochteren
2e Wereldoorlog voorkwam drooglegging Mokkelengoor
Studiegroep “De Apenberg” van de TH-Delft maakte in 1952 uitbreidingsplan voor Enter
Onderduiken in Enter in de Tweede Wereldoorlog
De komst van straatverlichting en elektriciteitsbedrijf in Enter
Onderzoek erf- en grondnamen in Enter
De molenaarsfamilie Dissel in Enter
Enterse Zompen bij de Oosterhof in Rijssen
Velten of Broeze: een ingewikkelde connectie in Enter
Graanelevator voor de Coöperatie
Vakbeweging Enter vernietigt haar archieven tijdens WO2
Uitvinding van Morsink: Legnesten!
Dirk Getkate leraar aan de Klompenmakersvakschool
Gezin uit ontruimd Arnhem vond onderdak in Enter
Enternaren werkten als dwangarbeider in munitiefabriek Strausberg
Plattegrond van Enter in het begin van de jaren zestig
Het Erve Berends
50 jaar bevrijding Enter
De geschiedenis van het herenhuis Berghorst in Enter
Vriejn in ’n Bulnershook
Een Enterse jongen in oorlogstijd
Een bruiloft op het Leyerweerd in de 19e eeuw
De Twentse Hoeve in Enter van Boerderij-Eethuis tot restaurant met Michelinster
Het oale geet hen, het nieje kump an
Hoe behouden we het restant van de historische Enter es
Witte Hoes en Hotel Rijsserberg in Het Hollands Schwarzwald
Leden van de Enterse N.B.S bewaakten deel van de dijk Noordoost-polder in 1945
Een eeuw geleden gingen de laatste Enternaren naar Holland om gras te maaien
Enternaren in de mobilisatietijd (1914 -1918)
Ophalen huisvuil en hygiëne in Enter
De verdwenen kleine middenstand in Enter
De historie van de katholieke kerk in Enter
De kwestie Eerdmans, de Botterheer
De boerderij ‘De Jêênte’ in Enter
Verkeersexamen in 1954 School met de Bijbel Enter
Zandstrooien
Spinnen
Midwinterhoorn maken
Kantklossen in Enter
Enter 802
De klompenmakerij van Helmes-Jans
Eanter hef un zwembad! (juli 1936)
Vertelsel van vraoger
Het leven van Arend Jan Leestemaker
Honderd jaar telefoon in Enter
Sunt-Jaopik
Overval op de Boerenleenbank Rectum-Ypelo
Rijssense strijd tegen dansvermaak uit Enter
In het ‘Mengat’ in Enter
Het Verzet
De Oorlogsjaren
Het Onderwijs in Enter
De bevolking van Enter in 1880
Ganzen en katoentjes
De reis van ‘Klitsen-Jan Wilm’ naar de Holland Fair in Amerika
De eerste autobusdiensten in Enter
Het ontstaan van boekhandel Waanders
Klompenmaken in Enter
Europese Promotiedagen Handmatig Klompen maken
Van Bakkersknecht tot klompenmaker
Dijken en stegen in Enter
40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1938
De geschiedenis van de Coöperatieve Landbouwvereniging in Enter
De Keurstbrug over de Regge in Enter
Meetbrieven, lastgelden en patentrechten
BEVRIJDING VAN ENTER (6)
BEVRIJDING VAN ENTER (5)
BEVRIJDING VAN ENTER (4)
BEVRIJDING VAN ENTER (3)
BEVRIJDING VAN ENTER (2)
BEVRIJDING VAN ENTER (1)
De geschiedenis van de begraafplaatsen in Enter
De aanleg van harde wegen in en om Enter
Jais-Hin’n
De Oale Uup’n
Het maritiem vakantieverleden van dokter Veldhuyzen van Zanten
Verdeling marke Enter in tapperij de Halve Maan
Een klompenschipper uit Enter
Van Langenhof tot Wooltershoes
Hotel De Adelaar, opkomst en ondergang
Van schippersdochter tot kasteelvrouwe
Het uitgaansleven in Enter in vroeger tijden
Het Pluimershuis
Bijnamen
De geschiedenis van het dorp Enter
Forensendorp
Klompen maken
Ganzenhandel met Duitsland en Engeland
Scheepvaart en de Enterse zompen
Bevolkingsgroei en het Markestelsel
De Munsterse oorlogen
Hervorming en opstand
Rohaan
Kattelaar
Het Leijerweerd
Geschiedenis van het erve Borgerink
Van Conrading tot Deks 1475-1971
Het erve Dekkers van 1601 tot 1971
Het pand Bolscher
Oude Katholieke kapel
Neringdoenden in Enter anno 1880
De eerste garage
Oude erven
Enterse adel
Naam en ouderdom Enter
Scroll naar boven