BEVRIJDING VAN ENTER (3)

BEVRIJDING VAN ENTER (3)

In het kader van 70 jaar bevrijding ïnterviewden  Johan Altena en Marinus Jansen een 6-tal Enternaren, die de bevrijding nog hebben meegemaakt. De verhalen zijn eerder gepubliceerd in De Wiezer.

Duitsers infiltreerden over het kanaal

Hendrik Mokkelencate

ontmantelen V-1
Ontmanteling van een V-1

Voor het gezin Mokkelencate dat in april 1945 aan de Langevoortsweg 5 woonde was het een spannende laatste week vòòr de bevrijding.

“Op zondag 1e Paasdag 1 april 1945 kregen we inkwartiering van drie Duitse Wehrmachtsoldaten. Het waren oudere soldaten, ѐѐn  kwam uit Oostenrijk. Ze lieten foto’s zien van vrouw en kinderen en waren de oorlog duidelijk beu. De auto die ze bij zich hadden stond overdag in een schuur bij ons want bij helder weer schoten de Engelse jagers op alles wat bewoog Op woensdag gingen ze weg en toen werden er zes soldaten van de Herman Goeringdivisie ingekwartierd. “

Deze divisie was belast met de verdediging van het Twentekanaal.

‘Het waren jonge soldaten heel fanatiek. Ze bemanden een verdedigingsstelling bij de brug over het kanaal. Deze brug was inmiddels opgeblazen. Ze staken soms het kanaal over voor een verkenning. Doornat kwamen ze terug en droogden hun kleren bij ons. De Goeringsoldaten waren er net toen een Canadese verkenningseenheid naderde vanuit Bornerbroek. Vanaf onze kant van de kanaalbrug werden ze zwaar beschoten waarop de eenheid terugtrok op Bornerbroek.”

Alle Duitsers hadden zich al vechtend vanaf Delden teruggetrokken achter het Twentekanaal zijtak Almelo. De hele strook achter het kanaal bij Enterbroek en Ypelo lag onder artellerievuur van de Canadezen.

‘Vòòr onze boerderij richting kanaal stond een rij hoge populieren. Na de bevrijding waren van de hele rij bomen de toppen  verdwenen. In de laatste week eraf geschoten. Dit heeft de boerderij waarschijlijk voor veel onheil behoed.  Onze boerderij had na de bevrijding slechts twee kogelgaten.Ook is geen enkel stuk vee van ons getroffen hetgeen een wonder mocht heten want het was mooi weer  en de koeien liepen in de wei.”

Begin 1945 waren in de Bolkshoek, in het Tusveld en in de Haarbos bij Wierden startbanen aangelegd voor de V -1 wapens, de vliegende bommen die ook hier de omgeving onveilig maakten.

“Vòòr de laatste week  voor de bevrijding was er de voortdurende dreiging van de V- 1’s. Vanaf Platenkamp werden ze gelanceerd. Vaak mislukte zo’n lancering half en vlogen ze stuurloos rondjes  hier. Drie kwamen er neer in de onze naaste omgeving. Eѐn kwam er neer bij de boerderij waar later de Twentse Hoeve gevestigd was. Door de enorme klap lagen alle dakpannen eraf bij ons. Ook bij Bokdam kwam er een neer. Eѐn V 1 ontplofte niet. Uit de brandstoftank van de V1 werd met een pijpje benzine, of wat het was, afgetapt . Spelen met vuur!”

Zondagmorgen half twaalf 8 april 1945 vertrokken de Goeringsoldaten bij ons en was de oorlog voor ons afgelopen

 

tekstkadertje:

 

Bij de familie Nijmeijer, ’n Beumert, hadden  Duitse officieren  hun hoofdkwartier van het verzet bij het Twentekanaal. In de nacht van zaterdag op zondag verwachtten zij een zwaar bombardement en waarschuwden de familie Nijmeijer ook. Daarop werd snel een schuilkelder in een  betonnen silo ingericht  en versterkt met balken en zand.

 De Nijmeijers zaten daar de hele nacht, samen met de Duitse officieren en een aantal onderduikers, onder wie ook   een Jood.  Alles schudde en beefde door de bominslagen.De volgende morgen, toen het weer rustig was geworden, ging men naar buiten en zag men 25 meter naast de schuilkelder een grote bommenkrater…

MokkelencateP1139348 1
Hendrik Mokkelencate

Andere verhalen

Hallehuizen in Enter
Kerkelijke geschiedenis van Enter
De ontwikkeling van Enter en de Enter es
Het Leyerweerd
Het herenhuis Kattelaar
De Molens van Enter
Het Exo een historische plek in Enter
Het  Enterveen voor 100 jaar.
Schilder Wedda uit Enter werd geboren op de gasbel van Slochteren
2e Wereldoorlog voorkwam drooglegging Mokkelengoor
Studiegroep “De Apenberg” van de TH-Delft maakte in 1952 uitbreidingsplan voor Enter
Onderduiken in Enter in de Tweede Wereldoorlog
De komst van straatverlichting en elektriciteitsbedrijf in Enter
Onderzoek erf- en grondnamen in Enter
De molenaarsfamilie Dissel in Enter
Enterse Zompen bij de Oosterhof in Rijssen
Velten of Broeze: een ingewikkelde connectie in Enter
Graanelevator voor de Coöperatie
Vakbeweging Enter vernietigt haar archieven tijdens WO2
Uitvinding van Morsink: Legnesten!
Dirk Getkate leraar aan de Klompenmakersvakschool
Gezin uit ontruimd Arnhem vond onderdak in Enter
Enternaren werkten als dwangarbeider in munitiefabriek Strausberg
Plattegrond van Enter in het begin van de jaren zestig
Het Erve Berends
50 jaar bevrijding Enter
De geschiedenis van het herenhuis Berghorst in Enter
Vriejn in ’n Bulnershook
Een Enterse jongen in oorlogstijd
Een bruiloft op het Leyerweerd in de 19e eeuw
De Twentse Hoeve in Enter van Boerderij-Eethuis tot restaurant met Michelinster
Het oale geet hen, het nieje kump an
Hoe behouden we het restant van de historische Enter es
Witte Hoes en Hotel Rijsserberg in Het Hollands Schwarzwald
Leden van de Enterse N.B.S bewaakten deel van de dijk Noordoost-polder in 1945
Een eeuw geleden gingen de laatste Enternaren naar Holland om gras te maaien
Enternaren in de mobilisatietijd (1914 -1918)
Ophalen huisvuil en hygiëne in Enter
De verdwenen kleine middenstand in Enter
De historie van de katholieke kerk in Enter
De kwestie Eerdmans, de Botterheer
De boerderij ‘De Jêênte’ in Enter
Verkeersexamen in 1954 School met de Bijbel Enter
Zandstrooien
Spinnen
Midwinterhoorn maken
Kantklossen in Enter
Enter 802
De klompenmakerij van Helmes-Jans
Eanter hef un zwembad! (juli 1936)
Vertelsel van vraoger
Het leven van Arend Jan Leestemaker
Honderd jaar telefoon in Enter
Sunt-Jaopik
Overval op de Boerenleenbank Rectum-Ypelo
Rijssense strijd tegen dansvermaak uit Enter
In het ‘Mengat’ in Enter
Het Verzet
De Oorlogsjaren
Het Onderwijs in Enter
De bevolking van Enter in 1880
Ganzen en katoentjes
De reis van ‘Klitsen-Jan Wilm’ naar de Holland Fair in Amerika
De eerste autobusdiensten in Enter
Het ontstaan van boekhandel Waanders
Klompenmaken in Enter
Europese Promotiedagen Handmatig Klompen maken
Van Bakkersknecht tot klompenmaker
Dijken en stegen in Enter
40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1938
De geschiedenis van de Coöperatieve Landbouwvereniging in Enter
De Keurstbrug over de Regge in Enter
Meetbrieven, lastgelden en patentrechten
BEVRIJDING VAN ENTER (6)
BEVRIJDING VAN ENTER (5)
BEVRIJDING VAN ENTER (4)
BEVRIJDING VAN ENTER (3)
BEVRIJDING VAN ENTER (2)
BEVRIJDING VAN ENTER (1)
De geschiedenis van de begraafplaatsen in Enter
De aanleg van harde wegen in en om Enter
Jais-Hin’n
De Oale Uup’n
Het maritiem vakantieverleden van dokter Veldhuyzen van Zanten
Verdeling marke Enter in tapperij de Halve Maan
Een klompenschipper uit Enter
Van Langenhof tot Wooltershoes
Hotel De Adelaar, opkomst en ondergang
Van schippersdochter tot kasteelvrouwe
Het uitgaansleven in Enter in vroeger tijden
Het Pluimershuis
Bijnamen
De geschiedenis van het dorp Enter
Forensendorp
Klompen maken
Ganzenhandel met Duitsland en Engeland
Scheepvaart en de Enterse zompen
Bevolkingsgroei en het Markestelsel
De Munsterse oorlogen
Hervorming en opstand
Rohaan
Kattelaar
Het Leijerweerd
Geschiedenis van het erve Borgerink
Van Conrading tot Deks 1475-1971
Het erve Dekkers van 1601 tot 1971
Het pand Bolscher
Oude Katholieke kapel
Neringdoenden in Enter anno 1880
De eerste garage
Oude erven
Enterse adel
Naam en ouderdom Enter
Scroll naar boven