Studiegroep “De Apenberg” van de TH-Delft maakte in 1952 uitbreidingsplan voor Enter

Studiegroep “De Apenberg” van de TH-Delft maakte in 1952 uitbreidingsplan voor Enter

In  1952 vormden de hoogleraren van de afdeling Stedebouwkunde van de Technische Hogeschool Delft een studiegroep van 7 studenten van verschillende richtingen om gezamenlijk een stedebouwkundig probleem te bestuderen. Het doel was te komen tot verantwoorde uitbreidingsplannen voor de plaatsen Goor, Markelo, Diepenheim, Rijssen en Enter.

De studiegroep kreeg de naam “De Apenberg” genoemd naar een heuvel die centraal gelegen was in het doelgebied.

Het uiteindelijke rapport bood tevens hulp voor het oplossen van de bijkomende problemen zoals sociale aspecten, het landschap, wegen en verkeer, bevolkingsprognoses, historie en forensenwezen.

Natuurlijk ging de meeste aandacht  van mij  naar het plan voor Enter waarvan overigens naar de gemeente Wierden toe geen enkele verplichting uitging.

De hoofdconclusie van het uitbreidingsplan voor Enter was geen woningbouw aan de Westkant van de oude Dorpsstraat  dit om de Hamberg en de kostbare esgronden te sparen. De Julianastraat en de Disselsweg vormden de grens van de bebouwing. Het bouwrijp maken van de  nattere gronden aan de Oostkant was wel duurder maar dat offer moest gebracht worden. In de bestaande situatie viel volgens de studiegroep van een enigszins planmatige opzet van de bebouwing in Enter niets te bespeuren. Alleen het straatbeeld naar de oude N.H. kerk in Noordelijke richting gezien had nog wel enig karakter.

Het uitbreidingsplan voor Enter opgesteld door de studiegroep van de TH-Delft in 1952

Om de woningbehoefte te berekenen waren veel demografische gegevens nodig.  Het was duidelijk dat  van de toename van de beroepsbevolking  maar een klein deel in Enter emplooi zou vinden. Maar door de geringe afstand tot Goor, Rijssen en Ambt Delden en in mindere mate Almelo viel te verwachten dat er veel werkforensen zouden komen die hun werk in de buurplaatsen zouden vinden maar in Enter zouden blijven wonen.

In 1947 waren er 193 Enternaren die in Goor werkten (Jannink, Stoomblekerij en Eternit), 74 in Almelo (textielfabriek Scholten), 53 in Ambt Delden (Chemische fabriek Servo), 43 in Rijssen (textiel) en 32 in Hengelo (Stork).

De toename van de (beroeps)bevolking noodzaakte tot de bouw van 320 nieuwe woningen tot 1970. Aan de noordkant van de Bornerbroekseweg 150 en aan de zuidkant 170. Er zou een verbindingsweg komen vanaf de Goorseweg tot aan de Ypeloweg. Dit zou de Middenweg worden (dit werd de Reggestraat).

Toen het eerste uitbreidingsplan in Enter gerealiseerd werd bleek dat de politiek zich totaal niets van  het rapport van de stedebouwkundigen had aangetrokken. De esgronden tussen de Disselsweg en de Stationsstraat werden volledig bebouwd. Dit was het begin van de verdere aantasting van de Enter es nadat de aanleg van de spoorlijn in 1910 de eerste littekens had veroorzaakt.

Laat in Enter niet gebeuren wat Rijssen overkwam waar de complete prachtig gelegen hoge es verdween voor woningbouw.

Johan Altena

Eerder gepubliceerd in de Wiezer 2020 nr 13

Andere verhalen

Hallehuizen in Enter
Kerkelijke geschiedenis van Enter
De ontwikkeling van Enter en de Enter es
Het Leyerweerd
Het herenhuis Kattelaar
De Molens van Enter
Het Exo een historische plek in Enter
Het  Enterveen voor 100 jaar.
Schilder Wedda uit Enter werd geboren op de gasbel van Slochteren
2e Wereldoorlog voorkwam drooglegging Mokkelengoor
Studiegroep “De Apenberg” van de TH-Delft maakte in 1952 uitbreidingsplan voor Enter
Onderduiken in Enter in de Tweede Wereldoorlog
De komst van straatverlichting en elektriciteitsbedrijf in Enter
Onderzoek erf- en grondnamen in Enter
De molenaarsfamilie Dissel in Enter
Enterse Zompen bij de Oosterhof in Rijssen
Velten of Broeze: een ingewikkelde connectie in Enter
Graanelevator voor de Coöperatie
Vakbeweging Enter vernietigt haar archieven tijdens WO2
Uitvinding van Morsink: Legnesten!
Dirk Getkate leraar aan de Klompenmakersvakschool
Gezin uit ontruimd Arnhem vond onderdak in Enter
Enternaren werkten als dwangarbeider in munitiefabriek Strausberg
Plattegrond van Enter in het begin van de jaren zestig
Het Erve Berends
50 jaar bevrijding Enter
De geschiedenis van het herenhuis Berghorst in Enter
Vriejn in ’n Bulnershook
Een Enterse jongen in oorlogstijd
Een bruiloft op het Leyerweerd in de 19e eeuw
De Twentse Hoeve in Enter van Boerderij-Eethuis tot restaurant met Michelinster
Het oale geet hen, het nieje kump an
Hoe behouden we het restant van de historische Enter es
Witte Hoes en Hotel Rijsserberg in Het Hollands Schwarzwald
Leden van de Enterse N.B.S bewaakten deel van de dijk Noordoost-polder in 1945
Een eeuw geleden gingen de laatste Enternaren naar Holland om gras te maaien
Enternaren in de mobilisatietijd (1914 -1918)
Ophalen huisvuil en hygiëne in Enter
De verdwenen kleine middenstand in Enter
De historie van de katholieke kerk in Enter
De kwestie Eerdmans, de Botterheer
De boerderij ‘De Jêênte’ in Enter
Verkeersexamen in 1954 School met de Bijbel Enter
Zandstrooien
Spinnen
Midwinterhoorn maken
Kantklossen in Enter
Enter 802
De klompenmakerij van Helmes-Jans
Eanter hef un zwembad! (juli 1936)
Vertelsel van vraoger
Het leven van Arend Jan Leestemaker
Honderd jaar telefoon in Enter
Sunt-Jaopik
Overval op de Boerenleenbank Rectum-Ypelo
Rijssense strijd tegen dansvermaak uit Enter
In het ‘Mengat’ in Enter
Het Verzet
De Oorlogsjaren
Het Onderwijs in Enter
De bevolking van Enter in 1880
Ganzen en katoentjes
De reis van ‘Klitsen-Jan Wilm’ naar de Holland Fair in Amerika
De eerste autobusdiensten in Enter
Het ontstaan van boekhandel Waanders
Klompenmaken in Enter
Europese Promotiedagen Handmatig Klompen maken
Van Bakkersknecht tot klompenmaker
Dijken en stegen in Enter
40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1938
De geschiedenis van de Coöperatieve Landbouwvereniging in Enter
De Keurstbrug over de Regge in Enter
Meetbrieven, lastgelden en patentrechten
BEVRIJDING VAN ENTER (6)
BEVRIJDING VAN ENTER (5)
BEVRIJDING VAN ENTER (4)
BEVRIJDING VAN ENTER (3)
BEVRIJDING VAN ENTER (2)
BEVRIJDING VAN ENTER (1)
De geschiedenis van de begraafplaatsen in Enter
De aanleg van harde wegen in en om Enter
Jais-Hin’n
De Oale Uup’n
Het maritiem vakantieverleden van dokter Veldhuyzen van Zanten
Verdeling marke Enter in tapperij de Halve Maan
Een klompenschipper uit Enter
Van Langenhof tot Wooltershoes
Hotel De Adelaar, opkomst en ondergang
Van schippersdochter tot kasteelvrouwe
Het uitgaansleven in Enter in vroeger tijden
Het Pluimershuis
Bijnamen
De geschiedenis van het dorp Enter
Forensendorp
Klompen maken
Ganzenhandel met Duitsland en Engeland
Scheepvaart en de Enterse zompen
Bevolkingsgroei en het Markestelsel
De Munsterse oorlogen
Hervorming en opstand
Rohaan
Kattelaar
Het Leijerweerd
Geschiedenis van het erve Borgerink
Van Conrading tot Deks 1475-1971
Het erve Dekkers van 1601 tot 1971
Het pand Bolscher
Oude Katholieke kapel
Neringdoenden in Enter anno 1880
De eerste garage
Oude erven
Enterse adel
Naam en ouderdom Enter
Scroll naar boven