Verdeling marke Enter in tapperij de Halve Maan

Verdeling marke Enter in tapperij de Halve Maan

In 1830 trouwt Berend Jan Mekenkamp uit  Deldenerbroek met Gerritdina Scholten Effink uit Enter. In 1835 koopt hij van de erven Hendrik Keyzer een kruidenierswinkel annex kleermakerij op de plek waar nu Dorpsstraat 34 is. 

In 1847 komt de broer van Berend Jan ook naar Enter. Hermannus Mekenkamp trouwt dan met Hendrika Drosten, een dochter van de smid Drosten een voorganger van de latere smid Rutenfrans.

geboortehuis vanHermannus en Johannes Mekenkamp Dorpsstraat 36 aan de linkerkant was de tapperij de halve maan vroeger
Geboortehuis van Hermannus en Johannes Mekenkamp, Dorpsstraat 36. Aan de linkerkant was de tapperij de halve maan.

Hermannus is ook kleermaker en koopt het pand naast zijn broer Berend Jan (nu Dorpsstraat 36 Geert Hairstyling). In 1853 overlijdt Jan Drosten, de schoonvader van Hermannus Mekenkamp.

In de tapperij van Hermannus worden de goederen van Jan Drosten geveild door Izaak Blijdenstein notaris te Wierden. In de akte van de notaris wordt de naam van de tapperij genoemd. Het is de “Halve Maan”. In de loop van 1853 wordt het plan van verdeling van de marke Enter Koninklijk goedgekeurd. Er komt een commissie die de verdeling moet uitvoeren. Voorzitter wordt Putman Cramer de burgemeester van Wierden. Van Mekenkamp wordt een kamer gehuurd waar de commissievergaderingen plaatsvinden. Bijna 1000 hectare markengrond moet verdeeld worden. Het is heidegrond, broekweiland, moerassen en water. Het is een megaklus. Alle deelgerechtigden moeten geregistreerd worden. Er worden kaarten gemaakt. Alle grond moet geclassificeerd worden en opgemeten door en landmeter.

.

Een aantal bijzondere punten uit het plan van verdeling:

  • De in en om het dorp Enter gelegen brandgaten zullen kosteloos aan de gemeente Wierden worden overgedragen.
  • Er zal grond worden aangewezen voor twee bleken, ieder een derde bunder groot. Deze zullen eigendom van de marke blijven.
  • Er zullen goede losplaatsen worden aangewezen voor de schipperijen alsmede genoegzame ruimte voor het bouwen en repareren van schuiten.
  • Grond ter grootte van tien bunders zal onverdeeld blijven en onder behoorlijk opzicht ten meesten nutte der inwoners van Enter geadministreerd worden.

De tapperij van Mekenkamp heeft goede tijden Veel mensen moeten zich melden bij de commissie. In de wachttijden die er ontstaan zitten ze in de Halve Maan. Ook het hulppostkantoor dat in 1853 in Enter geopend werd heeft een vliegende start. Honderden brieven worden verstuurd tijdens de vier jaar durende verdeling. Er doen zich andere problemen voor. Het oude markenboek bijvoorbeeld is in het “oude handschrift” geschreven en bevat veel gegevens over deelgerechtigden. De commissieleden kunnen dit niet lezen. In Deventer wordt een deskundige gevonden die het markenboek gaat vertalen.

Omdat er ook markegronden worden toegewezen aan de overkant van de Regge aan inwoners van het dorp moet er een brug komen want men kon het niet maken dat de deelgerechtigden door de “lange Voorden” moesten waden. Er komt een brug met een “hameigebint” dat is een ophaalbrug. Tijdens  de bouw bleek ineens dat de marke en de gemeente goedkeuring van de Provintie en het Rijk nodig had en de bouw werd stilgelegd. Na de nodige aanpassingen en als het duidelijk is dat de schipperij vrije doorgang krijgt mag de brug afgebouwd worden.

De eerste generatie Mekenkamp overlijdt in de jaren zeventig van de 19e eeuw. De nieuwe generatie Hermannus en Johannes Mekenkamp worden in 1884 en 1888 geboren. Omdat kleermakers werken met zgn “poppen”  krijgen ze dus in Enter de bijnaam “Pop,n-Mans” en “Pop’n –Jans”. De laatste schippers in Enter drinken in het begin de van de vorige eeuw na thuiskomst op Zaterdagavond nog een borreltje bij “Pop’n-Mans. De vrouw van “Pop’n-Mans” heeft een eind gemaakt aan de tapperij.

 

Johan Altena

Andere verhalen

Hallehuizen in Enter
Kerkelijke geschiedenis van Enter
De ontwikkeling van Enter en de Enter es
Het Leyerweerd
Het herenhuis Kattelaar
De Molens van Enter
Het Exo een historische plek in Enter
Het  Enterveen voor 100 jaar.
Schilder Wedda uit Enter werd geboren op de gasbel van Slochteren
2e Wereldoorlog voorkwam drooglegging Mokkelengoor
Studiegroep “De Apenberg” van de TH-Delft maakte in 1952 uitbreidingsplan voor Enter
Onderduiken in Enter in de Tweede Wereldoorlog
De komst van straatverlichting en elektriciteitsbedrijf in Enter
Onderzoek erf- en grondnamen in Enter
De molenaarsfamilie Dissel in Enter
Enterse Zompen bij de Oosterhof in Rijssen
Velten of Broeze: een ingewikkelde connectie in Enter
Graanelevator voor de Coöperatie
Vakbeweging Enter vernietigt haar archieven tijdens WO2
Uitvinding van Morsink: Legnesten!
Dirk Getkate leraar aan de Klompenmakersvakschool
Gezin uit ontruimd Arnhem vond onderdak in Enter
Enternaren werkten als dwangarbeider in munitiefabriek Strausberg
Plattegrond van Enter in het begin van de jaren zestig
Het Erve Berends
50 jaar bevrijding Enter
De geschiedenis van het herenhuis Berghorst in Enter
Vriejn in ’n Bulnershook
Een Enterse jongen in oorlogstijd
Een bruiloft op het Leyerweerd in de 19e eeuw
De Twentse Hoeve in Enter van Boerderij-Eethuis tot restaurant met Michelinster
Het oale geet hen, het nieje kump an
Hoe behouden we het restant van de historische Enter es
Witte Hoes en Hotel Rijsserberg in Het Hollands Schwarzwald
Leden van de Enterse N.B.S bewaakten deel van de dijk Noordoost-polder in 1945
Een eeuw geleden gingen de laatste Enternaren naar Holland om gras te maaien
Enternaren in de mobilisatietijd (1914 -1918)
Ophalen huisvuil en hygiëne in Enter
De verdwenen kleine middenstand in Enter
De historie van de katholieke kerk in Enter
De kwestie Eerdmans, de Botterheer
De boerderij ‘De Jêênte’ in Enter
Verkeersexamen in 1954 School met de Bijbel Enter
Zandstrooien
Spinnen
Midwinterhoorn maken
Kantklossen in Enter
Enter 802
De klompenmakerij van Helmes-Jans
Eanter hef un zwembad! (juli 1936)
Vertelsel van vraoger
Het leven van Arend Jan Leestemaker
Honderd jaar telefoon in Enter
Sunt-Jaopik
Overval op de Boerenleenbank Rectum-Ypelo
Rijssense strijd tegen dansvermaak uit Enter
In het ‘Mengat’ in Enter
Het Verzet
De Oorlogsjaren
Het Onderwijs in Enter
De bevolking van Enter in 1880
Ganzen en katoentjes
De reis van ‘Klitsen-Jan Wilm’ naar de Holland Fair in Amerika
De eerste autobusdiensten in Enter
Het ontstaan van boekhandel Waanders
Klompenmaken in Enter
Europese Promotiedagen Handmatig Klompen maken
Van Bakkersknecht tot klompenmaker
Dijken en stegen in Enter
40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1938
De geschiedenis van de Coöperatieve Landbouwvereniging in Enter
De Keurstbrug over de Regge in Enter
Meetbrieven, lastgelden en patentrechten
BEVRIJDING VAN ENTER (6)
BEVRIJDING VAN ENTER (5)
BEVRIJDING VAN ENTER (4)
BEVRIJDING VAN ENTER (3)
BEVRIJDING VAN ENTER (2)
BEVRIJDING VAN ENTER (1)
De geschiedenis van de begraafplaatsen in Enter
De aanleg van harde wegen in en om Enter
Jais-Hin’n
De Oale Uup’n
Het maritiem vakantieverleden van dokter Veldhuyzen van Zanten
Verdeling marke Enter in tapperij de Halve Maan
Een klompenschipper uit Enter
Van Langenhof tot Wooltershoes
Hotel De Adelaar, opkomst en ondergang
Van schippersdochter tot kasteelvrouwe
Het uitgaansleven in Enter in vroeger tijden
Het Pluimershuis
Bijnamen
De geschiedenis van het dorp Enter
Forensendorp
Klompen maken
Ganzenhandel met Duitsland en Engeland
Scheepvaart en de Enterse zompen
Bevolkingsgroei en het Markestelsel
De Munsterse oorlogen
Hervorming en opstand
Rohaan
Kattelaar
Het Leijerweerd
Geschiedenis van het erve Borgerink
Van Conrading tot Deks 1475-1971
Het erve Dekkers van 1601 tot 1971
Het pand Bolscher
Oude Katholieke kapel
Neringdoenden in Enter anno 1880
De eerste garage
Oude erven
Enterse adel
Naam en ouderdom Enter
Scroll naar boven