Het Pluimershuis

Het Pluimershuis

Noaberhulp op z’n best

Aan de Wierdenseweg in Enter in een buurt die de “Bokkenhoek”  werd genoemd woonde in 1963 de familie Pluimers in de helft van een oude boerderij die vroeger in twee Oude Pluimershuishelften was gedeeld (de oplossing van de woningnood in de 18e eeuw). Het gezin telde 6 kinderen waarvan drie leden aan een chronische spierziekte waardoor ze steeds verder verlamd raakten. De kinderen hadden een rolstoel nodig maar het huis was totaal ongeschikt om je in een rolstoel voort te bewegen. De vertrekken waren te klein en overal zaten drempels in de weg. Verder waren er gelijkvloers maar twee piepkleine slaapkamertjes. In die situatie kon aan de drie gehandicapte kinderen onmogelijk de verzorging worden gegeven die ze nodig hadden.

Aangepaste woning

Dokter Veldhuyzen van Zanten die nauw bij het gezin betrokken was opperde het idee dat er een aangepaste woning gebouwd moest worden. Een sympathiek idee maar het leek financieel onhaalbaar. De heer H. Pluimers, een neef van het gezin legde zich hier niet bij neer. Samen met de dokter werd de mogelijkheid overwogen een grote actie te gaan voeren teneinde de benodigde financien bij elkaar te brengen. Mevr.  Pluimers wil niets weten van hulp van derden en het kost veel overredingskracht haar instemming met de actie te krijgen.

Een steen van hun hart

De actie kreeg de naam “Een steen van hun hart” en alle geestelijken, de dokters en de wijkzuster hadden zitting in het actiecomitee. De Enterse bevolking werd opgeroepen hun steun te geven. Die steun kwam er en hoe. Het Prinses Beatrixfonds schonk in het begin van de actie f. 10.000 wat een prachtige start was. Er werd in Enter gecollecteerd, acties werden op touw gezet. Tientallen bouwvakkers boden hun gratis hulp aan, aannemers stelden Pluimershuismaterialen gratis of tegen sterk gereduceerde prijs beschikbaar. De architekt deed zijn werk voor niets. Een technisch ambtenaar van de gemeente Wierden nam het opzicht voor zijn rekening. Ook van buiten Enter werd gereageerd. Een bejaard echtpaar uit Amsterdam wiens zoon in de oorlog in Enter zat ondergedoken was daar in 1944 ten gevolge van een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Diens spaarbankboekje hadden ze bewaard om ooit iets goeds te doen voor Enter. Ze schonken een televisie aan de familie Pluimers. Een bejaarde vrouw uit Rotterdam zond een briefje van honderd gulden “uit dankbaarheid dat ik gezonde kinderen en kleinkinderen heb”.  Een speciale wielerronde werd georganiseerd voor de actie.

Op 9 oktober 1965 werd het hoogste punt  van het Pluimershuis bereikt en hees mevr. Pluimers de vlag. Op 9 februari 1966 kon de familie Pluimers hun nieuwe onderkomen betrekken. Daaraan voorafgaand op 6 februari konden honderden Enternaren het product van hun noaberhulp bezichtigen.

J.G. ALTENA

Andere verhalen

Betje Samuel (De Bette)
Levy Samuel (de June)
Marcus Samuël (De Marre)
De Joodse gemeenschap in Enter: Benjamin Samuel (de Beye)
De Joodse gemeenschap in Enter: Aron Samuel (Sam)
De Joodse gemeenschap in Enter: de familie Samuel
Hallehuizen in Enter
Kerkelijke geschiedenis van Enter
De ontwikkeling van Enter en de Enter es
Het Leyerweerd
Het herenhuis Kattelaar
De Molens van Enter
Het Exo een historische plek in Enter
Het  Enterveen voor 100 jaar.
Schilder Wedda uit Enter werd geboren op de gasbel van Slochteren
2e Wereldoorlog voorkwam drooglegging Mokkelengoor
Studiegroep “De Apenberg” van de TH-Delft maakte in 1952 uitbreidingsplan voor Enter
Onderduiken in Enter in de Tweede Wereldoorlog
De komst van straatverlichting en elektriciteitsbedrijf in Enter
Onderzoek erf- en grondnamen in Enter
De molenaarsfamilie Dissel in Enter
Enterse Zompen bij de Oosterhof in Rijssen
Velten of Broeze: een ingewikkelde connectie in Enter
Graanelevator voor de Coöperatie
Vakbeweging Enter vernietigt haar archieven tijdens WO2
Uitvinding van Morsink: Legnesten!
Dirk Getkate leraar aan de Klompenmakersvakschool
Gezin uit ontruimd Arnhem vond onderdak in Enter
Enternaren werkten als dwangarbeider in munitiefabriek Strausberg
Plattegrond van Enter in het begin van de jaren zestig
Het Erve Berends
50 jaar bevrijding Enter
De geschiedenis van het herenhuis Berghorst in Enter
Vriejn in ’n Bulnershook
Een Enterse jongen in oorlogstijd
Een bruiloft op het Leyerweerd in de 19e eeuw
De Twentse Hoeve in Enter van Boerderij-Eethuis tot restaurant met Michelinster
Het oale geet hen, het nieje kump an
Hoe behouden we het restant van de historische Enter es
Witte Hoes en Hotel Rijsserberg in Het Hollands Schwarzwald
Leden van de Enterse N.B.S bewaakten deel van de dijk Noordoost-polder in 1945
Een eeuw geleden gingen de laatste Enternaren naar Holland om gras te maaien
Enternaren in de mobilisatietijd (1914 -1918)
Ophalen huisvuil en hygiëne in Enter
De verdwenen kleine middenstand in Enter
De historie van de katholieke kerk in Enter
De kwestie Eerdmans, de Botterheer
De boerderij ‘De Jêênte’ in Enter
Verkeersexamen in 1954 School met de Bijbel Enter
Zandstrooien
Spinnen
Midwinterhoorn maken
Kantklossen in Enter
Enter 802
De klompenmakerij van Helmes-Jans
Eanter hef un zwembad! (juli 1936)
Vertelsel van vraoger
Het leven van Arend Jan Leestemaker
Honderd jaar telefoon in Enter
Sunt-Jaopik
Overval op de Boerenleenbank Rectum-Ypelo
Rijssense strijd tegen dansvermaak uit Enter
In het ‘Mengat’ in Enter
Het Verzet
De Oorlogsjaren
Het Onderwijs in Enter
De bevolking van Enter in 1880
Ganzen en katoentjes
De reis van ‘Klitsen-Jan Wilm’ naar de Holland Fair in Amerika
De eerste autobusdiensten in Enter
Het ontstaan van boekhandel Waanders
Klompenmaken in Enter
Europese Promotiedagen Handmatig Klompen maken
Van Bakkersknecht tot klompenmaker
Dijken en stegen in Enter
40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1938
De geschiedenis van de Coöperatieve Landbouwvereniging in Enter
De Keurstbrug over de Regge in Enter
Meetbrieven, lastgelden en patentrechten
BEVRIJDING VAN ENTER (6)
BEVRIJDING VAN ENTER (5)
BEVRIJDING VAN ENTER (4)
BEVRIJDING VAN ENTER (3)
BEVRIJDING VAN ENTER (2)
BEVRIJDING VAN ENTER (1)
De geschiedenis van de begraafplaatsen in Enter
De aanleg van harde wegen in en om Enter
Jais-Hin’n
De Oale Uup’n
Het maritiem vakantieverleden van dokter Veldhuyzen van Zanten
Verdeling marke Enter in tapperij de Halve Maan
Een klompenschipper uit Enter
Van Langenhof tot Wooltershoes
Hotel De Adelaar, opkomst en ondergang
Van schippersdochter tot kasteelvrouwe
Het uitgaansleven in Enter in vroeger tijden
Het Pluimershuis
Bijnamen
De geschiedenis van het dorp Enter
Forensendorp
Klompen maken
Ganzenhandel met Duitsland en Engeland
Scheepvaart en de Enterse zompen
Bevolkingsgroei en het Markestelsel
De Munsterse oorlogen
Hervorming en opstand
Rohaan
Kattelaar
Het Leijerweerd
Geschiedenis van het erve Borgerink
Van Conrading tot Deks 1475-1971
Het erve Dekkers van 1601 tot 1971
Het pand Bolscher
Oude Katholieke kapel
Neringdoenden in Enter anno 1880
De eerste garage
Oude erven
Enterse adel
Naam en ouderdom Enter
Scroll naar boven