In het ‘Mengat’ in Enter

In het ‘Mengat’ in Enter

‘Het Mennegat’ aan de Kremersweg

De boerderij ‘Groot Mennegat’ aan de Kremersweg 5 waar de familie Ten Peze woont is één van de meest afgelegen boerderijen in Enter. Hetzelfde geldt voor het aan de overkant van de Regge gelegen erve ‘De Koerdam’. In de Tweede Wereldoorlog waren hier vanwege die afgelegenheid veel onderduikers.

De eerste bewoning hier lezen we in het doopboek van de kerk in Rijssen. Circa 1610 is Berent geboren in ’t Mengat in Enter. Het zal de laag gelegen grond zijn die de naam ‘Mengat’ heeft gekregen. In tijden van veel regenval en als de Regge buiten zijn oevers was getreden was het Mennegat wel eens geïsoleerd.

Het was in deze tijd dat het herenhuis ‘Cattelaar’ hier in de buurt werd gebouwd in opdracht van Berent Boncamp. Boncamp was rentmeester in Spaanse dienst van Twente en Lingen. Het is de tijd van het Twaalfjarig Bestand in de Tachtigjarige Oorlog. Boncamp gaf het herenhuis de naam van het oude erve Cattelaar dat daarnaast lag.

Toen ik zo’n veertig jaar geleden op een zondagmiddag fietste met mijn kinderen op de Kremersweg, vroeg ik een oude mevrouw, die daar wandelde, of de weg verderop doorliep. De vrouw, het was ‘Mennegats-Dina’ vertelde dat de weg bij de boerderij ophield. Maar nu moest ze natuurlijk wel weten wie ik was. Mijn ervaring was dat in die buurt mijn moeders naam de meeste herkenning opriep, dus ik zei dat ik een zoon van ‘Beumers-Mina’ was. Dit riep een ongekende reactie op. Ze vertelde dat mijn moeder haar beste vriendin uit haar jeugd was en vaak op het Mennegat geslapen had.

Mennegat was dus de familienaam geworden die in de doop- en trouwboeken van de kerk vermeld werd. En wat overal op het platteland gebeurde, is hier niet anders. De contacten van de jongelui onderling na de lagere school waren vaak beperkt tot de naaste buren. Dochters van het Mennegat trouwden met jongens van de nabijgelegen erven Holland, Velten, Pool etc.
In 1871, na bijna driehonderd jaar, komt er een andere familie op het Mennegat. Hermina Mennegat trouwt in dat jaar met Hermannes ter Peze uit Delden. Anno 2014 bewoont nog steeds een familie Ten Peze het Mennegat.

Waar een boerderijnaam is met een ‘Groot’ ervoor is meestal ook een afsplitsing geweest met ‘Klein’ ervoor. Dat is ook hier het geval. Aan het eind van de achttiende eeuw heeft Egbert Mennegat hier een boerderijtje gebouwd. Dit werd het Klein Mennegat genoemd. Achtereenvolgens komen hier de families Mennegat, Elsschot, Seppenwoolde , Knopers. In 1896 komt Hermannus Morsink (Meiers-Mans) op het erve. Hij is op 36-jarige leeftijd getrouwd in 1904 met de achttienjarige Frederike Bloemendal (de Bestolle). De tragiek in dit gezin is heel groot geweest. Na de Tweede Wereldoorlog leefde Hermannus met zijn laatste dochter Hanna en een knecht op de boerderij. Meiers- Mans is in 1958 overleden. De boerderij is later verkocht aan de familie De Groen uit Enschede. Huurder werd de familie De Leeuw en later Bokhove. De zeven hectare grond die erbij hoorde werd ingeplant met populieren. ‘Meiers-Hanna’ is in 1995 in het Reggedal in Enter overleden.

Johan Altena

Eerder gepubliceerd in de wiezer

Andere verhalen

Hallehuizen in Enter
Kerkelijke geschiedenis van Enter
De ontwikkeling van Enter en de Enter es
Het Leyerweerd
Het herenhuis Kattelaar
De Molens van Enter
Het Exo een historische plek in Enter
Het  Enterveen voor 100 jaar.
Schilder Wedda uit Enter werd geboren op de gasbel van Slochteren
2e Wereldoorlog voorkwam drooglegging Mokkelengoor
Studiegroep “De Apenberg” van de TH-Delft maakte in 1952 uitbreidingsplan voor Enter
Onderduiken in Enter in de Tweede Wereldoorlog
De komst van straatverlichting en elektriciteitsbedrijf in Enter
Onderzoek erf- en grondnamen in Enter
De molenaarsfamilie Dissel in Enter
Enterse Zompen bij de Oosterhof in Rijssen
Velten of Broeze: een ingewikkelde connectie in Enter
Graanelevator voor de Coöperatie
Vakbeweging Enter vernietigt haar archieven tijdens WO2
Uitvinding van Morsink: Legnesten!
Dirk Getkate leraar aan de Klompenmakersvakschool
Gezin uit ontruimd Arnhem vond onderdak in Enter
Enternaren werkten als dwangarbeider in munitiefabriek Strausberg
Plattegrond van Enter in het begin van de jaren zestig
Het Erve Berends
50 jaar bevrijding Enter
De geschiedenis van het herenhuis Berghorst in Enter
Vriejn in ’n Bulnershook
Een Enterse jongen in oorlogstijd
Een bruiloft op het Leyerweerd in de 19e eeuw
De Twentse Hoeve in Enter van Boerderij-Eethuis tot restaurant met Michelinster
Het oale geet hen, het nieje kump an
Hoe behouden we het restant van de historische Enter es
Witte Hoes en Hotel Rijsserberg in Het Hollands Schwarzwald
Leden van de Enterse N.B.S bewaakten deel van de dijk Noordoost-polder in 1945
Een eeuw geleden gingen de laatste Enternaren naar Holland om gras te maaien
Enternaren in de mobilisatietijd (1914 -1918)
Ophalen huisvuil en hygiëne in Enter
De verdwenen kleine middenstand in Enter
De historie van de katholieke kerk in Enter
De kwestie Eerdmans, de Botterheer
De boerderij ‘De Jêênte’ in Enter
Verkeersexamen in 1954 School met de Bijbel Enter
Zandstrooien
Spinnen
Midwinterhoorn maken
Kantklossen in Enter
Enter 802
De klompenmakerij van Helmes-Jans
Eanter hef un zwembad! (juli 1936)
Vertelsel van vraoger
Het leven van Arend Jan Leestemaker
Honderd jaar telefoon in Enter
Sunt-Jaopik
Overval op de Boerenleenbank Rectum-Ypelo
Rijssense strijd tegen dansvermaak uit Enter
In het ‘Mengat’ in Enter
Het Verzet
De Oorlogsjaren
Het Onderwijs in Enter
De bevolking van Enter in 1880
Ganzen en katoentjes
De reis van ‘Klitsen-Jan Wilm’ naar de Holland Fair in Amerika
De eerste autobusdiensten in Enter
Het ontstaan van boekhandel Waanders
Klompenmaken in Enter
Europese Promotiedagen Handmatig Klompen maken
Van Bakkersknecht tot klompenmaker
Dijken en stegen in Enter
40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1938
De geschiedenis van de Coöperatieve Landbouwvereniging in Enter
De Keurstbrug over de Regge in Enter
Meetbrieven, lastgelden en patentrechten
BEVRIJDING VAN ENTER (6)
BEVRIJDING VAN ENTER (5)
BEVRIJDING VAN ENTER (4)
BEVRIJDING VAN ENTER (3)
BEVRIJDING VAN ENTER (2)
BEVRIJDING VAN ENTER (1)
De geschiedenis van de begraafplaatsen in Enter
De aanleg van harde wegen in en om Enter
Jais-Hin’n
De Oale Uup’n
Het maritiem vakantieverleden van dokter Veldhuyzen van Zanten
Verdeling marke Enter in tapperij de Halve Maan
Een klompenschipper uit Enter
Van Langenhof tot Wooltershoes
Hotel De Adelaar, opkomst en ondergang
Van schippersdochter tot kasteelvrouwe
Het uitgaansleven in Enter in vroeger tijden
Het Pluimershuis
Bijnamen
De geschiedenis van het dorp Enter
Forensendorp
Klompen maken
Ganzenhandel met Duitsland en Engeland
Scheepvaart en de Enterse zompen
Bevolkingsgroei en het Markestelsel
De Munsterse oorlogen
Hervorming en opstand
Rohaan
Kattelaar
Het Leijerweerd
Geschiedenis van het erve Borgerink
Van Conrading tot Deks 1475-1971
Het erve Dekkers van 1601 tot 1971
Het pand Bolscher
Oude Katholieke kapel
Neringdoenden in Enter anno 1880
De eerste garage
Oude erven
Enterse adel
Naam en ouderdom Enter
Scroll naar boven