Verhalen

Naam en ouderdom Enter

geschiedenis_naam_enter_01[1]De naam Enter is afgeleid van het Germaanse Anud = eend en Haru = een zandige heuvelrug. Eendenheuvel dus en dat doet denken aan veel water. Dat blijkt te kloppen want tot in het midden van de 19e eeuw was Enter in natte jaargetijden helemaal geïsoleerd. Nog in 1888 werd door de gemeente Wierden subsidie verstrekt om de inwoners van  het Enterbroek  met de boot naar de kerk te brengen, te vertrekken bij Nijmeijer de Slampkoote naar de haven in Enter. In het gemeentearchief van Zutphen berust  een oorkonde van 2 februari 1134 waarin een schenking aan een geestelijke instelling wordt gedaan. Als getuige wordt in deze oorkonde genoemd “Arnoldo de  Enthere”. Arnoldus uit Enter was tot een kloosterverband toegetreden. Het was de gewoonte aan nieuwe kloosterlingen een voornaam en een aanduiding te geven uit welke plaats hij kwam.

Ennethere is de oudste vorm waarin het woord Enter aan ons is overgeleverd. Later komt het voor als Entheren, Entharen of Enthere.

In het jaar 1188 laat een Duitse graaf, Hendrik van Dalen, een lijst opstellen van zijn uitgebreide bezittingen zowel in Duitsland als in Twente en de Achterhoek. Dit graafschap Dalen was gelegen in het Ambt Werne  aan de rivier de Lippe. Hendrik, graaf van Dalen, was de zoon van graaf Gerhard van Dalen en Hadwig, gravin van Ravensburg. Hij was gehuwd met Regenwitte, erfdochter van Wolbertus, heer van de Heerlijkheid  Diepenheim. In dit goederenregister komen we tegen “Item in parochia Risnen, curia Entheren, Item una warandia in nemore Enthere”. Vertaald staat er:”Idem in de parochie Rijssen, de hof te Enter, idem een boerderij in het Enterse bos”.

Ouderdom

Dateert Enter nou van het jaar 1134 of 1188? Natuurlijk niet! Het is slechts een eerste schriftelijke vermelding.  Er zijn sporen van bewoning aangetroffen die teruggaan tot 1700 v. Chr. Dus de precieze ouderdom zullen we nooit achterhalen. Er zijn urnenvelden gevonden met wel tachtig urnen. In zo’n veld moeten vroegere  bewoners een hele tijd hun overledenen, na verbranding, hebben bijgezet. Toen in 1950 aan de Julianastraat woningen werden gebouwd werden resten aangetroffen van een nederzetting uit de Karolingische tijd, 800 tot 1000 jaar n. Chr.

 

Lees verder over de Enterse Adel!

 

 

 

 

 

Geen reacties


Een reactie toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.