Naam en ouderdom Enter

Naam en ouderdom Enter

geschiedenis_naam_enter_01[1]

De naam Enter is afgeleid van het Germaanse Anud = eend en Haru = een zandige heuvelrug. Eendenheuvel dus en dat doet denken aan veel water. Dat blijkt te kloppen want tot in het midden van de 19e eeuw was Enter in natte jaargetijden helemaal geïsoleerd. Nog in 1888 werd door de gemeente Wierden subsidie verstrekt om de inwoners van  het Enterbroek  met de boot naar de kerk te brengen, te vertrekken bij Nijmeijer de Slampkoote naar de haven in Enter. In het gemeentearchief van Zutphen berust  een oorkonde van 2 februari 1134 waarin een schenking aan een geestelijke instelling wordt gedaan. Als getuige wordt in deze oorkonde genoemd “Arnoldo de  Enthere”. Arnoldus uit Enter was tot een kloosterverband toegetreden. Het was de gewoonte aan nieuwe kloosterlingen een voornaam en een aanduiding te geven uit welke plaats hij kwam.

Ennethere is de oudste vorm waarin het woord Enter aan ons is overgeleverd. Later komt het voor als Entheren, Entharen of Enthere.

In het jaar 1188 laat een Duitse graaf, Hendrik van Dalen, een lijst opstellen van zijn uitgebreide bezittingen zowel in Duitsland als in Twente en de Achterhoek. Dit graafschap Dalen was gelegen in het Ambt Werne  aan de rivier de Lippe. Hendrik, graaf van Dalen, was de zoon van graaf Gerhard van Dalen en Hadwig, gravin van Ravensburg. Hij was gehuwd met Regenwitte, erfdochter van Wolbertus, heer van de Heerlijkheid  Diepenheim. In dit goederenregister komen we tegen “Item in parochia Risnen, curia Entheren, Item una warandia in nemore Enthere”. Vertaald staat er:”Idem in de parochie Rijssen, de hof te Enter, idem een boerderij in het Enterse bos”.

Ouderdom

Dateert Enter nou van het jaar 1134 of 1188? Natuurlijk niet! Het is slechts een eerste schriftelijke vermelding.  Er zijn sporen van bewoning aangetroffen die teruggaan tot 1700 v. Chr. Dus de precieze ouderdom zullen we nooit achterhalen. Er zijn urnenvelden gevonden met wel tachtig urnen. In zo’n veld moeten vroegere  bewoners een hele tijd hun overledenen, na verbranding, hebben bijgezet. Toen in 1950 aan de Julianastraat woningen werden gebouwd werden resten aangetroffen van een nederzetting uit de Karolingische tijd, 800 tot 1000 jaar n. Chr.

Lees verder over de Enterse Adel!

 

 

 

 

 

Andere verhalen

Hallehuizen in Enter
Kerkelijke geschiedenis van Enter
De ontwikkeling van Enter en de Enter es
Het Leyerweerd
Het herenhuis Kattelaar
De Molens van Enter
Het Exo een historische plek in Enter
Het  Enterveen voor 100 jaar.
Schilder Wedda uit Enter werd geboren op de gasbel van Slochteren
2e Wereldoorlog voorkwam drooglegging Mokkelengoor
Studiegroep “De Apenberg” van de TH-Delft maakte in 1952 uitbreidingsplan voor Enter
Onderduiken in Enter in de Tweede Wereldoorlog
De komst van straatverlichting en elektriciteitsbedrijf in Enter
Onderzoek erf- en grondnamen in Enter
De molenaarsfamilie Dissel in Enter
Enterse Zompen bij de Oosterhof in Rijssen
Velten of Broeze: een ingewikkelde connectie in Enter
Graanelevator voor de Coöperatie
Vakbeweging Enter vernietigt haar archieven tijdens WO2
Uitvinding van Morsink: Legnesten!
Dirk Getkate leraar aan de Klompenmakersvakschool
Gezin uit ontruimd Arnhem vond onderdak in Enter
Enternaren werkten als dwangarbeider in munitiefabriek Strausberg
Plattegrond van Enter in het begin van de jaren zestig
Het Erve Berends
50 jaar bevrijding Enter
De geschiedenis van het herenhuis Berghorst in Enter
Vriejn in ’n Bulnershook
Een Enterse jongen in oorlogstijd
Een bruiloft op het Leyerweerd in de 19e eeuw
De Twentse Hoeve in Enter van Boerderij-Eethuis tot restaurant met Michelinster
Het oale geet hen, het nieje kump an
Hoe behouden we het restant van de historische Enter es
Witte Hoes en Hotel Rijsserberg in Het Hollands Schwarzwald
Leden van de Enterse N.B.S bewaakten deel van de dijk Noordoost-polder in 1945
Een eeuw geleden gingen de laatste Enternaren naar Holland om gras te maaien
Enternaren in de mobilisatietijd (1914 -1918)
Ophalen huisvuil en hygiëne in Enter
De verdwenen kleine middenstand in Enter
De historie van de katholieke kerk in Enter
De kwestie Eerdmans, de Botterheer
De boerderij ‘De Jêênte’ in Enter
Verkeersexamen in 1954 School met de Bijbel Enter
Zandstrooien
Spinnen
Midwinterhoorn maken
Kantklossen in Enter
Enter 802
De klompenmakerij van Helmes-Jans
Eanter hef un zwembad! (juli 1936)
Vertelsel van vraoger
Het leven van Arend Jan Leestemaker
Honderd jaar telefoon in Enter
Sunt-Jaopik
Overval op de Boerenleenbank Rectum-Ypelo
Rijssense strijd tegen dansvermaak uit Enter
In het ‘Mengat’ in Enter
Het Verzet
De Oorlogsjaren
Het Onderwijs in Enter
De bevolking van Enter in 1880
Ganzen en katoentjes
De reis van ‘Klitsen-Jan Wilm’ naar de Holland Fair in Amerika
De eerste autobusdiensten in Enter
Het ontstaan van boekhandel Waanders
Klompenmaken in Enter
Europese Promotiedagen Handmatig Klompen maken
Van Bakkersknecht tot klompenmaker
Dijken en stegen in Enter
40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1938
De geschiedenis van de Coöperatieve Landbouwvereniging in Enter
De Keurstbrug over de Regge in Enter
Meetbrieven, lastgelden en patentrechten
BEVRIJDING VAN ENTER (6)
BEVRIJDING VAN ENTER (5)
BEVRIJDING VAN ENTER (4)
BEVRIJDING VAN ENTER (3)
BEVRIJDING VAN ENTER (2)
BEVRIJDING VAN ENTER (1)
De geschiedenis van de begraafplaatsen in Enter
De aanleg van harde wegen in en om Enter
Jais-Hin’n
De Oale Uup’n
Het maritiem vakantieverleden van dokter Veldhuyzen van Zanten
Verdeling marke Enter in tapperij de Halve Maan
Een klompenschipper uit Enter
Van Langenhof tot Wooltershoes
Hotel De Adelaar, opkomst en ondergang
Van schippersdochter tot kasteelvrouwe
Het uitgaansleven in Enter in vroeger tijden
Het Pluimershuis
Bijnamen
De geschiedenis van het dorp Enter
Forensendorp
Klompen maken
Ganzenhandel met Duitsland en Engeland
Scheepvaart en de Enterse zompen
Bevolkingsgroei en het Markestelsel
De Munsterse oorlogen
Hervorming en opstand
Rohaan
Kattelaar
Het Leijerweerd
Geschiedenis van het erve Borgerink
Van Conrading tot Deks 1475-1971
Het erve Dekkers van 1601 tot 1971
Het pand Bolscher
Oude Katholieke kapel
Neringdoenden in Enter anno 1880
De eerste garage
Oude erven
Enterse adel
Naam en ouderdom Enter
Scroll naar boven