Het pand Bolscher

Het pand Bolscher

Aan de Dorpsstraat 50 is nu slagerij Lammertink/Bolscher annex café gevestigd. De oudste bebouwing op deze plek dateert van 1812-1816.

Als in de jaren 1816 en 1817 hier in Enter de eerste kadastrale gegevens worden opgemeten staat dit perceel te boek als Sectie E nummer 814  met als eigenaar Lambertus Gaalman, geboren 20 november 1776. Hij heeft als beroep “breukmeester”. Het is de eerste dokter die zich in Enter heeft gevestigd. Hij is op 21 november 1811 gehuwd met Alydis Lookamp, een dochter van de molenaar Lookamp, die de standaardmolen op de Mors bemaalde.

In het jaar 1838 overlijdt Gaalman. Zijn vrouw die in het pand een klein winkeltje en een tapperij drijft woont er nog tot 1853. In dat jaar huurt Arend Jan Kamphuis  die in 1830 in Elsen geboren is het pand. Hij is in 1853 gehuwd met Catharina Hendriksen. Als beroep heeft Arend Jan, kleermaker, winkelier en tapper. In 1858 koopt hij voor f. 600,- het pand van de erven Gaalman. Zijn eerste vrouw overlijdt al in 1866. Hij hertrouwt in 1867 met de 22-jarige Maria Mekenkamp, dochter van de kleermaker Berend Jan Mekenkamp (Poppen-Beernd). Arend Jan Kamphuis kreeg in Enter de bijnaam “Poppen- Oarnd”. In 1882 wordt hij winkelier, brood- koek- en beschuitbakker genoemd. In 1892 overlijdt Arend Jan Kamphuis en in 1900 zijn vrouw.

In het jaar 1902 wordt het pand verkocht aan Gradus Bolscher, die eigenaar was van het handkracht boterfabriekje een paar huizen verder op aan de Dorpsstraat waar later Textielhuis Velten gevestigd zou worden. In 1901 was Gradus getrouwd met Maria Lammertink uit Rectum, Gradus was toen 37 jaar en Maria 34. De tapperij bleef gehandhaafd maar het winkeltje werd opgeheven. Uit het huwelijk tussen Gradus Bolscher en Maria Lammertink werd één dochter geboren nl. Bernardina Johanna Hendrika (Hanne) geboren 2 januari 1902.
Als op 18 oktober 1928 Hanne trouwt met Gerrit Hendrik Lammertink (van Lubs uit de Waterhoek) wordt de woning vernieuwd.

dorp_enter_055_0500
Dorpsstraat bij de Werfstraat. Links staan nu de panden van ’t Zumpke, Slagerij
Lammertink (Bolscher) en Rohaan. De mannen zijn: Derk Getkate, Evert Jan ten Cate,
Gerrit Rohaan. Op de voorgrond Maarten Langenhof en achter hem de oude Getkate (Foeter-Dieks)
dorp_enter_122_300
Dorpsstraat bij de Werfstraat met rechts de Hervormde pastorie en links het pand van de manufacturenwinkel van Ter Harmsel (Boldieks), nu ’t Zumpke, en Bolscher
 
 
Het oude pand was ca. 11 meter breed en stond ingeklemd tussen tussen de huizen van Rohaan (Schultjes) en Ten Hove (De Klitse). Er was geen mogelijkheid om vanaf de straatkant met paard en wagen achter het huis te komen. Aan deze omstandigheid was de oude woning aangepast. Aan de linkerkant had je een niendeure die toegang gaf tot de deel die doorliep tot de achterzijde waar je opnieuw niendeuren had zodat je met paard en wagen door het huis aan de achterkant kon komen. Naast de deel rechts was aan de straatkant het vergunninglokaal een ruimte van 5,50 bij 5,50  meter met rechts achterin een buffet (het schap). Rechts naast het vergunninglokaal was nog een kamer van 2.75 bij 3.25. Aan de achterkant was een grote woonkeuken,  de slaapkamers en een bedstee.
enternaren_065_200

Hendrik Lammertink gaat samen met G Rutenfrans (Stoffer Gerre) op zondagmiddag naar de voetbal.

Toen Hanne Bolscher in 1928 trouwde met Hendrik Lammertink wilde Hendrik een slagerij beginnen naast het cafè, dat zou blijven bestaan. Er werd een compleet nieuw woon-winkelpand gebouwd. Gradus Bolscher had nogal wat bezwaren tegen de slagerij, maar onder druk van het jonge paar werd toch een ruimte voor de slagerij gereserveerd.  Op de eerste verdieping kwamen de slaapkamers. Het nieuwe pand werd ruim twee meter smaller zodat men met  paard en wagen achter het pand kon komen waar het slachthuis kwam. De indeling van het nieuwe pand was als volgt: Aan de straatkant links de slagerij,  daarachter een woonkeuken en een bijkeuken en een klein slaapkamertje. Naast de slagerij was  het vergunninglokaal ruim zes meter lang met daarachter de biljartzaal vijf en een halve meter lang.  In het midden had je een portiek die toegang gaf tot links de slagerij en rechts het cafè en middenin een gang naar de woonkeuken achter de slagerij.
Op 4 januari 1930 is Gradus Bolscher overleden en op 28 mei 1932 zijn vrouw  Maria Lammertink (Keppelink). Nadien is het pand vele malen verbouwd. Hendrik Lammertink werd opgevolgd door zijn zoon Gerrit en die weer door zijn zoon Gerard.

Pand bolscher-1-1928
Pand bolscher-3

Andere verhalen

Hallehuizen in Enter
Kerkelijke geschiedenis van Enter
De ontwikkeling van Enter en de Enter es
Het Leyerweerd
Het herenhuis Kattelaar
De Molens van Enter
Het Exo een historische plek in Enter
Het  Enterveen voor 100 jaar.
Schilder Wedda uit Enter werd geboren op de gasbel van Slochteren
2e Wereldoorlog voorkwam drooglegging Mokkelengoor
Studiegroep “De Apenberg” van de TH-Delft maakte in 1952 uitbreidingsplan voor Enter
Onderduiken in Enter in de Tweede Wereldoorlog
De komst van straatverlichting en elektriciteitsbedrijf in Enter
Onderzoek erf- en grondnamen in Enter
De molenaarsfamilie Dissel in Enter
Enterse Zompen bij de Oosterhof in Rijssen
Velten of Broeze: een ingewikkelde connectie in Enter
Graanelevator voor de Coöperatie
Vakbeweging Enter vernietigt haar archieven tijdens WO2
Uitvinding van Morsink: Legnesten!
Dirk Getkate leraar aan de Klompenmakersvakschool
Gezin uit ontruimd Arnhem vond onderdak in Enter
Enternaren werkten als dwangarbeider in munitiefabriek Strausberg
Plattegrond van Enter in het begin van de jaren zestig
Het Erve Berends
50 jaar bevrijding Enter
De geschiedenis van het herenhuis Berghorst in Enter
Vriejn in ’n Bulnershook
Een Enterse jongen in oorlogstijd
Een bruiloft op het Leyerweerd in de 19e eeuw
De Twentse Hoeve in Enter van Boerderij-Eethuis tot restaurant met Michelinster
Het oale geet hen, het nieje kump an
Hoe behouden we het restant van de historische Enter es
Witte Hoes en Hotel Rijsserberg in Het Hollands Schwarzwald
Leden van de Enterse N.B.S bewaakten deel van de dijk Noordoost-polder in 1945
Een eeuw geleden gingen de laatste Enternaren naar Holland om gras te maaien
Enternaren in de mobilisatietijd (1914 -1918)
Ophalen huisvuil en hygiëne in Enter
De verdwenen kleine middenstand in Enter
De historie van de katholieke kerk in Enter
De kwestie Eerdmans, de Botterheer
De boerderij ‘De Jêênte’ in Enter
Verkeersexamen in 1954 School met de Bijbel Enter
Zandstrooien
Spinnen
Midwinterhoorn maken
Kantklossen in Enter
Enter 802
De klompenmakerij van Helmes-Jans
Eanter hef un zwembad! (juli 1936)
Vertelsel van vraoger
Het leven van Arend Jan Leestemaker
Honderd jaar telefoon in Enter
Sunt-Jaopik
Overval op de Boerenleenbank Rectum-Ypelo
Rijssense strijd tegen dansvermaak uit Enter
In het ‘Mengat’ in Enter
Het Verzet
De Oorlogsjaren
Het Onderwijs in Enter
De bevolking van Enter in 1880
Ganzen en katoentjes
De reis van ‘Klitsen-Jan Wilm’ naar de Holland Fair in Amerika
De eerste autobusdiensten in Enter
Het ontstaan van boekhandel Waanders
Klompenmaken in Enter
Europese Promotiedagen Handmatig Klompen maken
Van Bakkersknecht tot klompenmaker
Dijken en stegen in Enter
40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1938
De geschiedenis van de Coöperatieve Landbouwvereniging in Enter
De Keurstbrug over de Regge in Enter
Meetbrieven, lastgelden en patentrechten
BEVRIJDING VAN ENTER (6)
BEVRIJDING VAN ENTER (5)
BEVRIJDING VAN ENTER (4)
BEVRIJDING VAN ENTER (3)
BEVRIJDING VAN ENTER (2)
BEVRIJDING VAN ENTER (1)
De geschiedenis van de begraafplaatsen in Enter
De aanleg van harde wegen in en om Enter
Jais-Hin’n
De Oale Uup’n
Het maritiem vakantieverleden van dokter Veldhuyzen van Zanten
Verdeling marke Enter in tapperij de Halve Maan
Een klompenschipper uit Enter
Van Langenhof tot Wooltershoes
Hotel De Adelaar, opkomst en ondergang
Van schippersdochter tot kasteelvrouwe
Het uitgaansleven in Enter in vroeger tijden
Het Pluimershuis
Bijnamen
De geschiedenis van het dorp Enter
Forensendorp
Klompen maken
Ganzenhandel met Duitsland en Engeland
Scheepvaart en de Enterse zompen
Bevolkingsgroei en het Markestelsel
De Munsterse oorlogen
Hervorming en opstand
Rohaan
Kattelaar
Het Leijerweerd
Geschiedenis van het erve Borgerink
Van Conrading tot Deks 1475-1971
Het erve Dekkers van 1601 tot 1971
Het pand Bolscher
Oude Katholieke kapel
Neringdoenden in Enter anno 1880
De eerste garage
Oude erven
Enterse adel
Naam en ouderdom Enter
Scroll naar boven