Honderd jaar telefoon in Enter

Honderd jaar telefoon in Enter

De maalderij van H.J. Schuitemaker aan de Rijssenseweg kreeg de eerste telefoonaansluiting in Enter in 1915.

In 1877 deed de telefonie zijn entree in Nederland. Amsterdam was de eerste plaats waar lokaal gebeld kon worden.
In 1894 werd in het hulppostkantoor in Enter een Rijkstelefoonkantoor gevestigd. Zo’n telefoonkantoor werd gebruikt om telegrammen door te geven aan de telegraafdienst. In 1914 komt er een openbare spreekcel in het hulppostkantoor. De naamlijst voor de telefoondienst van 1915 vermeldt de eerste particuliere aansluitingen in Enter.
Nummer 1 komt op naam van G.J. Schuitemaker en Zn. ‘In granen’ staat erbij. Hierna krijgt Marcus Samuel & Co ‘In wild en gevogelte’ aansluiting nummer 2. Pas in 1920 komt de derde aansluiting. H. Kemperink, hoofd van de St. Josephschool krijgt nummer 3. Opmerkelijk is dat bij zijn naam niet staat vermeld dat hij hoofd van St. Josephschool is maar ‘Administrateur van de klompenmakerspatroonsvereniging’. In 1922 zijn de Fa. G.H. Morsink & Zn. en J. Veldhuyzen VanZanten, arts de nummers 4 en 5. In 1923 wordt G.J. Roetgerink ‘café, koloniare waren, manufacturen en eierhandel’ nr . 6 en J.H. Dissel ‘Granen’ nr. 7. In 1926 krijgen G.J. Mulder ‘café, vee- en varkenshandel’, J. Heimerikx, pastoor en H. ten Dam ‘rijwielen en motoren, automobielverhuuring en elektrotechnisch bureau’ aansluiting 8, 9 en 10. Het duurt tot 1929 voor G.J Koenderink ‘hotel, café-restaurant’, H. Wolves, ‘varkenskoopman’, G. de Weerd, ‘paardenslagerij’ en Gebr. Langenhof ‘autogarage en motoren- en rijwielhandel’ de aansluitingen 11, 12, 13 en 14 krijgen. In 1930 krijgt G.H. Lammertink ‘rund- en varkensslager en café’, J.H. Wolthuis, ‘wethouder’ en J.H. Rozemuller, ‘gemeenteveldwachter’ nummer 15, 16 en 17.
Zo ontwikkelt zich het telefoonverkeer in Enter in een langzaam tempo. Je kon trouwens alleen maar bellen van ’s morgens van negen tot tien en van twaalf tot één en ’s middags van twee tot drie en ’s avonds van zes tot zeven. Op zon- en feestdagen kon er niet gebeld worden.
G.B. Dijken, hoofd van de School met de Bijbel krijgt nummer 20. Dat hij hoofd van de school is staat er echter niet bij vermeld maar er staat ‘G.B. Dijken, Kinderzorg’.
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog telt Enter 37 aansluitingen. Tot aan de oorlog werden in het bevolkingsregister inwoners niet geregistreerd op straatnaam en nummer. Men kende alleen de aanduidingen Enter Kom en Enter Buiten, EK en EB. In het telefoonboek werden ook alleen maar namen vermeld met de aanduiding van beroep of soort zaak wat iemand had. Een enkele keer stond er een naam van een weg bij die toen blijkbaar in het spraakgebruik gehanteerd werd zoals Rijssenseweg of Zwiksweg. Tot mijn verrassing wordt wat in 1941 officieel als Dorpsstraat wordt benoemd daarvoor ook Grotestraat genoemd,
In het telefoonboek van 1942 worden voor het eerst alle nieuwe straatnamen genoemd. Op 1 april 1942 wordt de nieuwe automatische telefooncentrale ‘Siemens F’ geïnstalleerd. Johanna de Wilde die de oude handmatige centrale bediende is inmiddels getrouwd met de postkantoorhouder Langenhof. De nieuwe centrale redt haar waarschijnlijk van een chronische ‘plug-in plug-out arm’. Aan het eind van de oorlog wordt de nieuwe centrale vernield en is in 1947 als laatste in Overijssel weer in dienst gesteld. In 1953 is het aantal abonnees gestegen tot 136.
In 2015 is de vaste telefoon als communicatiemiddel verouderd. Mobiele telefonie, E-mail, Facebook en Twitter zijn de nieuwe communicatiemiddelen.

Johan Altena

Andere verhalen

Hallehuizen in Enter
Kerkelijke geschiedenis van Enter
De ontwikkeling van Enter en de Enter es
Het Leyerweerd
Het herenhuis Kattelaar
De Molens van Enter
Het Exo een historische plek in Enter
Het  Enterveen voor 100 jaar.
Schilder Wedda uit Enter werd geboren op de gasbel van Slochteren
2e Wereldoorlog voorkwam drooglegging Mokkelengoor
Studiegroep “De Apenberg” van de TH-Delft maakte in 1952 uitbreidingsplan voor Enter
Onderduiken in Enter in de Tweede Wereldoorlog
De komst van straatverlichting en elektriciteitsbedrijf in Enter
Onderzoek erf- en grondnamen in Enter
De molenaarsfamilie Dissel in Enter
Enterse Zompen bij de Oosterhof in Rijssen
Velten of Broeze: een ingewikkelde connectie in Enter
Graanelevator voor de Coöperatie
Vakbeweging Enter vernietigt haar archieven tijdens WO2
Uitvinding van Morsink: Legnesten!
Dirk Getkate leraar aan de Klompenmakersvakschool
Gezin uit ontruimd Arnhem vond onderdak in Enter
Enternaren werkten als dwangarbeider in munitiefabriek Strausberg
Plattegrond van Enter in het begin van de jaren zestig
Het Erve Berends
50 jaar bevrijding Enter
De geschiedenis van het herenhuis Berghorst in Enter
Vriejn in ’n Bulnershook
Een Enterse jongen in oorlogstijd
Een bruiloft op het Leyerweerd in de 19e eeuw
De Twentse Hoeve in Enter van Boerderij-Eethuis tot restaurant met Michelinster
Het oale geet hen, het nieje kump an
Hoe behouden we het restant van de historische Enter es
Witte Hoes en Hotel Rijsserberg in Het Hollands Schwarzwald
Leden van de Enterse N.B.S bewaakten deel van de dijk Noordoost-polder in 1945
Een eeuw geleden gingen de laatste Enternaren naar Holland om gras te maaien
Enternaren in de mobilisatietijd (1914 -1918)
Ophalen huisvuil en hygiëne in Enter
De verdwenen kleine middenstand in Enter
De historie van de katholieke kerk in Enter
De kwestie Eerdmans, de Botterheer
De boerderij ‘De Jêênte’ in Enter
Verkeersexamen in 1954 School met de Bijbel Enter
Zandstrooien
Spinnen
Midwinterhoorn maken
Kantklossen in Enter
Enter 802
De klompenmakerij van Helmes-Jans
Eanter hef un zwembad! (juli 1936)
Vertelsel van vraoger
Het leven van Arend Jan Leestemaker
Honderd jaar telefoon in Enter
Sunt-Jaopik
Overval op de Boerenleenbank Rectum-Ypelo
Rijssense strijd tegen dansvermaak uit Enter
In het ‘Mengat’ in Enter
Het Verzet
De Oorlogsjaren
Het Onderwijs in Enter
De bevolking van Enter in 1880
Ganzen en katoentjes
De reis van ‘Klitsen-Jan Wilm’ naar de Holland Fair in Amerika
De eerste autobusdiensten in Enter
Het ontstaan van boekhandel Waanders
Klompenmaken in Enter
Europese Promotiedagen Handmatig Klompen maken
Van Bakkersknecht tot klompenmaker
Dijken en stegen in Enter
40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1938
De geschiedenis van de Coöperatieve Landbouwvereniging in Enter
De Keurstbrug over de Regge in Enter
Meetbrieven, lastgelden en patentrechten
BEVRIJDING VAN ENTER (6)
BEVRIJDING VAN ENTER (5)
BEVRIJDING VAN ENTER (4)
BEVRIJDING VAN ENTER (3)
BEVRIJDING VAN ENTER (2)
BEVRIJDING VAN ENTER (1)
De geschiedenis van de begraafplaatsen in Enter
De aanleg van harde wegen in en om Enter
Jais-Hin’n
De Oale Uup’n
Het maritiem vakantieverleden van dokter Veldhuyzen van Zanten
Verdeling marke Enter in tapperij de Halve Maan
Een klompenschipper uit Enter
Van Langenhof tot Wooltershoes
Hotel De Adelaar, opkomst en ondergang
Van schippersdochter tot kasteelvrouwe
Het uitgaansleven in Enter in vroeger tijden
Het Pluimershuis
Bijnamen
De geschiedenis van het dorp Enter
Forensendorp
Klompen maken
Ganzenhandel met Duitsland en Engeland
Scheepvaart en de Enterse zompen
Bevolkingsgroei en het Markestelsel
De Munsterse oorlogen
Hervorming en opstand
Rohaan
Kattelaar
Het Leijerweerd
Geschiedenis van het erve Borgerink
Van Conrading tot Deks 1475-1971
Het erve Dekkers van 1601 tot 1971
Het pand Bolscher
Oude Katholieke kapel
Neringdoenden in Enter anno 1880
De eerste garage
Oude erven
Enterse adel
Naam en ouderdom Enter
Scroll naar boven