Sunt-Jaopik

Sunt-Jaopik

Op zoek naar de stoppelhane

Op zoek naar de stoppelhane.

(Uit het krantje Enter-Indiё van juni 1948)

“’t Was onwies hete en alle dage barre dreuge, zo deunig was de rogge dreuge in ’t zeel ukommen dat wasse. En dat is nun hoop weert. Ok bi’j Kaamp-Benaats an ’t veeld was de meeste rogge wier dale op de ‘Toenstukke’, en de leste gaarven kwam wier in ’t zicht langs de grote moat. Dat stun ons allemoale goat an, want met zukke dage is ’t angoan, dat leuwt meer! Un lessen spekpannekoken hawwe achter ’t vesjen,, dat joar, en ne gaarve of wat mộs ter nog wudden dale houwen, mer goot.
Doew nog opzetten nog nen helen pleer en zo riegen ze zik gas an gas, un gezichte laank, dat deen ze. Zo gauw de lessen steun sleuge wie de zichte met ’t bouwstrik op ’n nekke en leup’n met de binsters op Kaamp-Benaats zien hoes an. ’t Was nun zoelen zomeraovond, doewe de ‘Toenstukken’ of gungen. Toe de Krompatte langs nun akkerwal, woert oale stommen steunen dij herinnerden an hele oale tieden. Un lekker koalt tugjen wij-en ons um de hete kuppe, doa onder dij hoge eken, doar frisken wij oarig van op.
Oaver un helen brink lag nog un glans van de aovondzunne, zo da ter de baarken van opleggen, ’t leek krek of un hoes look lee te gleuien op de pannen van ’t oale bakhoes. De meeste hoondere wadden noa ’t rekke, allene un haan tokken nog krankiel vuurt hoondergat op en dale, of hij heer en mêêster was. De gaanzen kwammen van de meukaante waggelen en mossen drok an schoren um in ’t schot te kommen, Doew wij doa henig an kwammen goan gungen wi’j effen zitten in ’t oonderschoer, van woeroet vi’j ’t hele gedoo oaverzeen konden. De beeste laggen in ’n goarn opziet van ’t hoes en keken deemeudig onze kaante oet, met ’t neekauwen drok of ter gen tied meer was.
Joa ’t was ter mooi den zommeraovond doa bi’j Kaamp-Benaats, dat wast.
‘Kѐѐls komt ter effen in’ neugen de oale Kamp-meuje, de melk hek op u schept en dan goat ok an dat doot. Direkt stun vi’j op en riegen ons rond de ronde toafel met zeute melkskenries, sleugen een kruus en Kamp-Benaats murmeln un Oonze Vader. Het smaken bes en in ummezeen hawwe dat karwei achter de rugge.
Un ee’n achter ’n andern gung opstoan en zoggen ziene oale stêê wier op in ’t oonderschoer, un braand wudden in de piepe stokken en wi’j dampen der lustig op lös, met dat al kwammen de tongen lös en doar wudden aorig wat vot ekwaakt, dat leuwt meer.
De vrouwleu hadden in ’n ummezeen un heerd glad en kwammen bi’j ons zitten. De glaze kwammen op toafel en de Kaamp-meuje goot in. De vrouwleu drunken zeut, met jenêver hadden ze neet op, dat hadden ze neet. An kuiern gen gebrek van als in ’t ronde. Wudden donker onder ’t hoolt, of en touw wijen der al nun vleemoes oaver ’n brink. Eene mut er de wieste ween en ik maken anstalten um op te stappen, der is nen tied van kommen en van goan. Doorop leup ik langs het hele veeld wat stille lag te dreum op ’t hoes an.
Zo is ’t ons dat joar u goan met ’n stoppelhaan en zo geet ter nog zo veule. ’t Is een mooi gebroek, waj in ere mun hooln, en eenmaol in ’t joar kuj ’n kniepert neet oethangen.
Het doern dan ook neet lange of de vrouwe en ikke laggen in ’t veekante waark.
Aj ’n helen dag munnen adammen wi’j snaggens wa liggen, dat leuwt meer.”

Johan Altena

Andere verhalen

Betje Samuel (De Bette)
Levy Samuel (de June)
Marcus Samuël (De Marre)
De Joodse gemeenschap in Enter: Benjamin Samuel (de Beye)
De Joodse gemeenschap in Enter: Aron Samuel (Sam)
De Joodse gemeenschap in Enter: de familie Samuel
Hallehuizen in Enter
Kerkelijke geschiedenis van Enter
De ontwikkeling van Enter en de Enter es
Het Leyerweerd
Het herenhuis Kattelaar
De Molens van Enter
Het Exo een historische plek in Enter
Het  Enterveen voor 100 jaar.
Schilder Wedda uit Enter werd geboren op de gasbel van Slochteren
2e Wereldoorlog voorkwam drooglegging Mokkelengoor
Studiegroep “De Apenberg” van de TH-Delft maakte in 1952 uitbreidingsplan voor Enter
Onderduiken in Enter in de Tweede Wereldoorlog
De komst van straatverlichting en elektriciteitsbedrijf in Enter
Onderzoek erf- en grondnamen in Enter
De molenaarsfamilie Dissel in Enter
Enterse Zompen bij de Oosterhof in Rijssen
Velten of Broeze: een ingewikkelde connectie in Enter
Graanelevator voor de Coöperatie
Vakbeweging Enter vernietigt haar archieven tijdens WO2
Uitvinding van Morsink: Legnesten!
Dirk Getkate leraar aan de Klompenmakersvakschool
Gezin uit ontruimd Arnhem vond onderdak in Enter
Enternaren werkten als dwangarbeider in munitiefabriek Strausberg
Plattegrond van Enter in het begin van de jaren zestig
Het Erve Berends
50 jaar bevrijding Enter
De geschiedenis van het herenhuis Berghorst in Enter
Vriejn in ’n Bulnershook
Een Enterse jongen in oorlogstijd
Een bruiloft op het Leyerweerd in de 19e eeuw
De Twentse Hoeve in Enter van Boerderij-Eethuis tot restaurant met Michelinster
Het oale geet hen, het nieje kump an
Hoe behouden we het restant van de historische Enter es
Witte Hoes en Hotel Rijsserberg in Het Hollands Schwarzwald
Leden van de Enterse N.B.S bewaakten deel van de dijk Noordoost-polder in 1945
Een eeuw geleden gingen de laatste Enternaren naar Holland om gras te maaien
Enternaren in de mobilisatietijd (1914 -1918)
Ophalen huisvuil en hygiëne in Enter
De verdwenen kleine middenstand in Enter
De historie van de katholieke kerk in Enter
De kwestie Eerdmans, de Botterheer
De boerderij ‘De Jêênte’ in Enter
Verkeersexamen in 1954 School met de Bijbel Enter
Zandstrooien
Spinnen
Midwinterhoorn maken
Kantklossen in Enter
Enter 802
De klompenmakerij van Helmes-Jans
Eanter hef un zwembad! (juli 1936)
Vertelsel van vraoger
Het leven van Arend Jan Leestemaker
Honderd jaar telefoon in Enter
Sunt-Jaopik
Overval op de Boerenleenbank Rectum-Ypelo
Rijssense strijd tegen dansvermaak uit Enter
In het ‘Mengat’ in Enter
Het Verzet
De Oorlogsjaren
Het Onderwijs in Enter
De bevolking van Enter in 1880
Ganzen en katoentjes
De reis van ‘Klitsen-Jan Wilm’ naar de Holland Fair in Amerika
De eerste autobusdiensten in Enter
Het ontstaan van boekhandel Waanders
Klompenmaken in Enter
Europese Promotiedagen Handmatig Klompen maken
Van Bakkersknecht tot klompenmaker
Dijken en stegen in Enter
40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1938
De geschiedenis van de Coöperatieve Landbouwvereniging in Enter
De Keurstbrug over de Regge in Enter
Meetbrieven, lastgelden en patentrechten
BEVRIJDING VAN ENTER (6)
BEVRIJDING VAN ENTER (5)
BEVRIJDING VAN ENTER (4)
BEVRIJDING VAN ENTER (3)
BEVRIJDING VAN ENTER (2)
BEVRIJDING VAN ENTER (1)
De geschiedenis van de begraafplaatsen in Enter
De aanleg van harde wegen in en om Enter
Jais-Hin’n
De Oale Uup’n
Het maritiem vakantieverleden van dokter Veldhuyzen van Zanten
Verdeling marke Enter in tapperij de Halve Maan
Een klompenschipper uit Enter
Van Langenhof tot Wooltershoes
Hotel De Adelaar, opkomst en ondergang
Van schippersdochter tot kasteelvrouwe
Het uitgaansleven in Enter in vroeger tijden
Het Pluimershuis
Bijnamen
De geschiedenis van het dorp Enter
Forensendorp
Klompen maken
Ganzenhandel met Duitsland en Engeland
Scheepvaart en de Enterse zompen
Bevolkingsgroei en het Markestelsel
De Munsterse oorlogen
Hervorming en opstand
Rohaan
Kattelaar
Het Leijerweerd
Geschiedenis van het erve Borgerink
Van Conrading tot Deks 1475-1971
Het erve Dekkers van 1601 tot 1971
Het pand Bolscher
Oude Katholieke kapel
Neringdoenden in Enter anno 1880
De eerste garage
Oude erven
Enterse adel
Naam en ouderdom Enter
Scroll naar boven