BEVRIJDING VAN ENTER (4)

BEVRIJDING VAN ENTER (4)

 In het kader van 70 jaar bevrijding ïnterviewden  Johan Altena en Marinus Jansen een 6-tal Enternaren, die de bevrijding nog hebben meegemaakt. De verhalen zijn eerder gepubliceerd in De Wiezer.

V-1 op ladder met paard weggesleept

Gebr. Nijmeijer

Het gezin Nijmeijer “De Elzen” woonde aan de Stokreefsweg 10 .  Van de laatste oorlogsmaanden kunnen Albert (79) en Gerrit (81) zich nog veel herinneren.

leden van de ondegrondse
Leden van de ondergrondse op bevrijdingsdag. Onder links:
H. Morssink, Jo Schrooten, F. Pots, B.J. v.d. Steeg.
Links boven met stengun B. Pots

Albert: “Zo’n zes tot zeven weken voor het einde van de oorlog kregen we Duitse soldaten ingekwartierd net als overal in de omgeving. Als er formaties Engelse bommenwerpers overkwamen om doelen in Duitsland te bestoken biggelden sommige soldaten  de tranen over de wangen als  ze dachten wat hun  familieleden thuis kon overkomen.”

Maar niet altijd waren ze zo menselijk.

Gerrit: “Een paar terugtrekkende Duitsers wilden een keer een wagen vorderen van een boer die bij ons was. Die boer wilde de wagen niet afstaan en dreigde met een greep. Hierop dreigden ze de boer dood te schieten. Het koste mijn vader  heel wat praten om die dreiging af te wenden. Ze wilden van ons een paard en kregen van mijn vader een paard waarvan hij wist dat het erg wild was. Nadat het paard was ingespannen vertrokken ze. Doordat ze niet met paarden konden omgaan werd het paard erg onrustig en even later sloeg het met wagen en al op hol. Op de hoek Stokreefsweg/Bullenaarsweg kon de scherpe bocht niet genomen worden en sloeg de wagen om. De wagen belandde onderste boven in een diepe sloot met de soldaten eronder.  Alleen  door snelle hulp brachten de soldaten het er levend af.”

Vanaf midden februari 1945 teisterden de V- 1’s die vanuit het Tusveld achter Bornerbroek en uit het Nijreesbos afgeschoten werden ook de omgeving van Enter. Talrijke lanceringen mislukten. Na de lancering werd de vliegende bom na 60 km te hebben afgelegd automatisch op “scherp” gezet. Als ze  snel na de lancering neerstortten ontploften ze vaak niet.

Albert: “Achter onze boerderij naar de Regge toe kwam er ook een neer bij de boerderij van de familie Haarman (Barlo) die direct achter de Regge woonden. Haarman die het ding niet vertrouwde haalde mijn vader erbij. Met vereende krachten  werd het ding op een ladder gerold en met het paard van mijn vader werd de V-1 een heel eind weggesleept……..  waar hij later onklaar werd gemaakt.”

In de laatste week voor de bevrijding kwam de streek tussen Enter en het Twentekanaal onder artellerievuur van de Canadezen te liggen.  Mensen die daar woonden maakten schuilkelders  of verlieten de boerderij soms.

Albert en Gerrit: “In de laatste week voor de bevrijding kwamen er veel granaten neer tussen onze boerderij en de Regge. De ingekwartierde Duitsers raden ons aan die kant van de boerderij te verlaten en een schuilkelder in te richten aan de andere kant. Een kuil waar de aardappels in waren bewaard werd dieper gemaakt. De Duitsers ervaren in het maken van loopgraven etc. adviseerden een zigzag vorm. Als er een inslag kwam bij de ingang konden de scherven niet direct ons bereiken. De bovenkant werd versterkt met balken en zand”

Als ze het effect hadden geweten van een directe inslag van het 25 ponds geschut van de Canadezen hadden ze er een stuk minder rustig ingezeten……..

“Op zondagmorgen 8 april kwam de laatste Duitse soldaat langs met een oude fiets met een groot stuk van een geslacht varken achterop. In de dagen na de bevrijding zijn we wel in Enter wezen kijken  naar de tanks en de andere voertuigen die daar voorbij kwamen”

Jaren later bij een vakantie aan de Moezel in Duitsland werd Albert nog eens herinnerd aan die laatste weken van de oorlog.

Albert: “Op een camping aan de Moezel was een oudere man werkzaam als hulp. We kwamen een keer in gesprek en toen ik vertelde uit Nederland  te komen bleek de man daar in die tijd in Enter ingekwartierd te zijn geweest. Hij kende namen als “Koerdam” en “Schoenaker” en de” Elzen”. Zo kwam ik onder heel andere omstandigheden onze voormalige bezetter weer tegen. “

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Albert Nijmeijer
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Gerrit Nijmeier

Andere verhalen

Betje Samuel (De Bette)
Levy Samuel (de June)
Marcus Samuël (De Marre)
De Joodse gemeenschap in Enter: Benjamin Samuel (de Beye)
De Joodse gemeenschap in Enter: Aron Samuel (Sam)
De Joodse gemeenschap in Enter: de familie Samuel
Hallehuizen in Enter
Kerkelijke geschiedenis van Enter
De ontwikkeling van Enter en de Enter es
Het Leyerweerd
Het herenhuis Kattelaar
De Molens van Enter
Het Exo een historische plek in Enter
Het  Enterveen voor 100 jaar.
Schilder Wedda uit Enter werd geboren op de gasbel van Slochteren
2e Wereldoorlog voorkwam drooglegging Mokkelengoor
Studiegroep “De Apenberg” van de TH-Delft maakte in 1952 uitbreidingsplan voor Enter
Onderduiken in Enter in de Tweede Wereldoorlog
De komst van straatverlichting en elektriciteitsbedrijf in Enter
Onderzoek erf- en grondnamen in Enter
De molenaarsfamilie Dissel in Enter
Enterse Zompen bij de Oosterhof in Rijssen
Velten of Broeze: een ingewikkelde connectie in Enter
Graanelevator voor de Coöperatie
Vakbeweging Enter vernietigt haar archieven tijdens WO2
Uitvinding van Morsink: Legnesten!
Dirk Getkate leraar aan de Klompenmakersvakschool
Gezin uit ontruimd Arnhem vond onderdak in Enter
Enternaren werkten als dwangarbeider in munitiefabriek Strausberg
Plattegrond van Enter in het begin van de jaren zestig
Het Erve Berends
50 jaar bevrijding Enter
De geschiedenis van het herenhuis Berghorst in Enter
Vriejn in ’n Bulnershook
Een Enterse jongen in oorlogstijd
Een bruiloft op het Leyerweerd in de 19e eeuw
De Twentse Hoeve in Enter van Boerderij-Eethuis tot restaurant met Michelinster
Het oale geet hen, het nieje kump an
Hoe behouden we het restant van de historische Enter es
Witte Hoes en Hotel Rijsserberg in Het Hollands Schwarzwald
Leden van de Enterse N.B.S bewaakten deel van de dijk Noordoost-polder in 1945
Een eeuw geleden gingen de laatste Enternaren naar Holland om gras te maaien
Enternaren in de mobilisatietijd (1914 -1918)
Ophalen huisvuil en hygiëne in Enter
De verdwenen kleine middenstand in Enter
De historie van de katholieke kerk in Enter
De kwestie Eerdmans, de Botterheer
De boerderij ‘De Jêênte’ in Enter
Verkeersexamen in 1954 School met de Bijbel Enter
Zandstrooien
Spinnen
Midwinterhoorn maken
Kantklossen in Enter
Enter 802
De klompenmakerij van Helmes-Jans
Eanter hef un zwembad! (juli 1936)
Vertelsel van vraoger
Het leven van Arend Jan Leestemaker
Honderd jaar telefoon in Enter
Sunt-Jaopik
Overval op de Boerenleenbank Rectum-Ypelo
Rijssense strijd tegen dansvermaak uit Enter
In het ‘Mengat’ in Enter
Het Verzet
De Oorlogsjaren
Het Onderwijs in Enter
De bevolking van Enter in 1880
Ganzen en katoentjes
De reis van ‘Klitsen-Jan Wilm’ naar de Holland Fair in Amerika
De eerste autobusdiensten in Enter
Het ontstaan van boekhandel Waanders
Klompenmaken in Enter
Europese Promotiedagen Handmatig Klompen maken
Van Bakkersknecht tot klompenmaker
Dijken en stegen in Enter
40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1938
De geschiedenis van de Coöperatieve Landbouwvereniging in Enter
De Keurstbrug over de Regge in Enter
Meetbrieven, lastgelden en patentrechten
BEVRIJDING VAN ENTER (6)
BEVRIJDING VAN ENTER (5)
BEVRIJDING VAN ENTER (4)
BEVRIJDING VAN ENTER (3)
BEVRIJDING VAN ENTER (2)
BEVRIJDING VAN ENTER (1)
De geschiedenis van de begraafplaatsen in Enter
De aanleg van harde wegen in en om Enter
Jais-Hin’n
De Oale Uup’n
Het maritiem vakantieverleden van dokter Veldhuyzen van Zanten
Verdeling marke Enter in tapperij de Halve Maan
Een klompenschipper uit Enter
Van Langenhof tot Wooltershoes
Hotel De Adelaar, opkomst en ondergang
Van schippersdochter tot kasteelvrouwe
Het uitgaansleven in Enter in vroeger tijden
Het Pluimershuis
Bijnamen
De geschiedenis van het dorp Enter
Forensendorp
Klompen maken
Ganzenhandel met Duitsland en Engeland
Scheepvaart en de Enterse zompen
Bevolkingsgroei en het Markestelsel
De Munsterse oorlogen
Hervorming en opstand
Rohaan
Kattelaar
Het Leijerweerd
Geschiedenis van het erve Borgerink
Van Conrading tot Deks 1475-1971
Het erve Dekkers van 1601 tot 1971
Het pand Bolscher
Oude Katholieke kapel
Neringdoenden in Enter anno 1880
De eerste garage
Oude erven
Enterse adel
Naam en ouderdom Enter
Scroll naar boven