Jais-Hin’n

Jais-Hin’n

Jaishinnen

Als Enternaren deze naam lezen zullen hun gedachten in de eerste plaats gaan naar het vroegere winkeltje in galanteriёn direct achter de N.H. Kerk. De winkel van” Jaishin’n-Ab”.

Waar kwam deze naam vandaan?. De plaats waar de boerderij is gebouwd was  in de 18e eeuw grond van het erve Hermsel dat daarnaast lag. Dit oude uit de 14 e eeuw stammende erve is in 1762 openbaar verkocht door de eigenaar Dr. Helmigh.  Het boerenhuis werd gekocht door de toenmalige pachter Gerrit Harmsel. De grond ernaast met daarop een volle waar in de Enter Marke kocht Hendrik de Wilde.

Hendrik de Wilde had een zoon Jannes die in de wandeling “Jasse” genoemd werd. Deze “Jasse”  geboren in 1733  heeft meer dan 40 jaar functies vervuld in het markebestuur van Enter. Van hem kwam de naam “Jassen-Hinne”,  Jannes van Hendrik de Wilde. Later verbasterd tot “Jais-Hin’n”. De familie De Wilde was vaak in rechtzaken verwikkeld die de schipperij betroffen. Misschien is dit wel de oorzaak dat er zoveel papieren in de familie bewaard zijn gebleven.

Jas de Wilde overleed in 1830 op 96 jarige leeftijd.  In zijn testament had hij vast laten leggen dat zijn dochter die hem al dertig jaar verzorgd had f. 600 zou krijgen zijnde 30 jaar “meidenloon” á f. 20 per jaar. Een opmerkelijke transactie in de papieren van De Wilde komen we tegen in 1860. Van een stuk grond gelegen  “aan de Hamberg” wordt het recht van uitgraving van klei of leem verkocht aan Willem Struik, steenbakker uit Rijssen. Het is een stuk grond van 56 are. Van iedere twee are waarin zich tenminste 3 Amsterdamsche voeten klei of leem bevindt wordt f. 125 betaald. De uitgraving moet binnen vier jaar worden gedaan. Daarna moet het land geёgaliseerd worden en geschikt gemaakt worden voor bouwland. Als onder het hele stuk grond voldoende leem zit levert dat f. 3500 op en de grond blijft eigendom. Heel veel geld.

Hendrik de Wilde zoon van “Jasse” zet het schippersvak voort en diens zoon Jan neemt het weer van hem over. Maar als in 1875 Willem ter Steege trouwt met Janna de Wilde en bij zijn schoonouders in gaat wonen is zijn schoonvader al geen schipper meer. Willem ter Steege was schipper en vaart in maatschap met zijn vader en zo blijft de schipperij toch nog in de familie. De zoons van Willem zoeken ander werk  en de zomp van Willem belandt in onderdelen op de zolder. De jongste zoon Albert Jan ter Steege trouwt in 1920 met Gerritdina Klein Nagelvoort. Hij is metselaar en zijn vrouw melkt de koeien. Hij heeft nog meegeholpen met de bouw van het station in 1910. Begin jaren dertig wordt Albert Jan langdurig ziek.  Hij mag het metselberoep niet meer uitoefenen en is genoodzaakt een ander beroep te kiezen. Hij koopt een paard voor f. 80 en een wagen voor f. 28 en trekt beladen met potten en pannen de boer op.  Als in 1932  zijn ouders overlijden wordt een deel van de boerderij verbouwt tot winkeltje in galanteriёn (potten en pannen etc.) Hij  krijgt in Enter al snel de naam  “Schörter-Ab” of “Blik-Ab”.

De oorlog legt de handel een beetje stil en onderduikers worden in huis verborgen. De laatste tijd van de oorlog had hij een wit kleed op de kar met een rood kruis om aanvallen van Britse jagers te voorkomen. Als Albert met zijn venterskar in het buitengebied bij een boerderij kwam en zijn handelswaar aanprees was een vaste standaardzin van hem “Moader meanske Mina (of Dina) muste nog een pötje vuur de lange nachte?”. Een kleine anekdote nog. Hij kwam ook altijd met zijn wagen bij het zusterklooster Heekeren in Goor. Daar kwam steeds dezelfde zuster bij de wagen om iets te kopen. Toen er op zekere dag een andere zuster kwam bij de wagen vroeg Albert of er iets was met de andere zuster. “Oh nee,” zo luidde het antwoord, “ maar zij is moeder geworden”. “Oh dan heb ik nog iets voor de kleine bij me”, antwoordde Albert Jan.

Toen zijn zoons in de zaak kwamen werden er veel markten bezocht en groeide de zaak snel. ‘Jaishin’n-Ab”overleed in 1972 op 79 jarige leeftijd

Johan Altena

Eerder gepubliceerd in de Wiezer van 12 november 2014

Andere verhalen

Hallehuizen in Enter
Kerkelijke geschiedenis van Enter
De ontwikkeling van Enter en de Enter es
Het Leyerweerd
Het herenhuis Kattelaar
De Molens van Enter
Het Exo een historische plek in Enter
Het  Enterveen voor 100 jaar.
Schilder Wedda uit Enter werd geboren op de gasbel van Slochteren
2e Wereldoorlog voorkwam drooglegging Mokkelengoor
Studiegroep “De Apenberg” van de TH-Delft maakte in 1952 uitbreidingsplan voor Enter
Onderduiken in Enter in de Tweede Wereldoorlog
De komst van straatverlichting en elektriciteitsbedrijf in Enter
Onderzoek erf- en grondnamen in Enter
De molenaarsfamilie Dissel in Enter
Enterse Zompen bij de Oosterhof in Rijssen
Velten of Broeze: een ingewikkelde connectie in Enter
Graanelevator voor de Coöperatie
Vakbeweging Enter vernietigt haar archieven tijdens WO2
Uitvinding van Morsink: Legnesten!
Dirk Getkate leraar aan de Klompenmakersvakschool
Gezin uit ontruimd Arnhem vond onderdak in Enter
Enternaren werkten als dwangarbeider in munitiefabriek Strausberg
Plattegrond van Enter in het begin van de jaren zestig
Het Erve Berends
50 jaar bevrijding Enter
De geschiedenis van het herenhuis Berghorst in Enter
Vriejn in ’n Bulnershook
Een Enterse jongen in oorlogstijd
Een bruiloft op het Leyerweerd in de 19e eeuw
De Twentse Hoeve in Enter van Boerderij-Eethuis tot restaurant met Michelinster
Het oale geet hen, het nieje kump an
Hoe behouden we het restant van de historische Enter es
Witte Hoes en Hotel Rijsserberg in Het Hollands Schwarzwald
Leden van de Enterse N.B.S bewaakten deel van de dijk Noordoost-polder in 1945
Een eeuw geleden gingen de laatste Enternaren naar Holland om gras te maaien
Enternaren in de mobilisatietijd (1914 -1918)
Ophalen huisvuil en hygiëne in Enter
De verdwenen kleine middenstand in Enter
De historie van de katholieke kerk in Enter
De kwestie Eerdmans, de Botterheer
De boerderij ‘De Jêênte’ in Enter
Verkeersexamen in 1954 School met de Bijbel Enter
Zandstrooien
Spinnen
Midwinterhoorn maken
Kantklossen in Enter
Enter 802
De klompenmakerij van Helmes-Jans
Eanter hef un zwembad! (juli 1936)
Vertelsel van vraoger
Het leven van Arend Jan Leestemaker
Honderd jaar telefoon in Enter
Sunt-Jaopik
Overval op de Boerenleenbank Rectum-Ypelo
Rijssense strijd tegen dansvermaak uit Enter
In het ‘Mengat’ in Enter
Het Verzet
De Oorlogsjaren
Het Onderwijs in Enter
De bevolking van Enter in 1880
Ganzen en katoentjes
De reis van ‘Klitsen-Jan Wilm’ naar de Holland Fair in Amerika
De eerste autobusdiensten in Enter
Het ontstaan van boekhandel Waanders
Klompenmaken in Enter
Europese Promotiedagen Handmatig Klompen maken
Van Bakkersknecht tot klompenmaker
Dijken en stegen in Enter
40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1938
De geschiedenis van de Coöperatieve Landbouwvereniging in Enter
De Keurstbrug over de Regge in Enter
Meetbrieven, lastgelden en patentrechten
BEVRIJDING VAN ENTER (6)
BEVRIJDING VAN ENTER (5)
BEVRIJDING VAN ENTER (4)
BEVRIJDING VAN ENTER (3)
BEVRIJDING VAN ENTER (2)
BEVRIJDING VAN ENTER (1)
De geschiedenis van de begraafplaatsen in Enter
De aanleg van harde wegen in en om Enter
Jais-Hin’n
De Oale Uup’n
Het maritiem vakantieverleden van dokter Veldhuyzen van Zanten
Verdeling marke Enter in tapperij de Halve Maan
Een klompenschipper uit Enter
Van Langenhof tot Wooltershoes
Hotel De Adelaar, opkomst en ondergang
Van schippersdochter tot kasteelvrouwe
Het uitgaansleven in Enter in vroeger tijden
Het Pluimershuis
Bijnamen
De geschiedenis van het dorp Enter
Forensendorp
Klompen maken
Ganzenhandel met Duitsland en Engeland
Scheepvaart en de Enterse zompen
Bevolkingsgroei en het Markestelsel
De Munsterse oorlogen
Hervorming en opstand
Rohaan
Kattelaar
Het Leijerweerd
Geschiedenis van het erve Borgerink
Van Conrading tot Deks 1475-1971
Het erve Dekkers van 1601 tot 1971
Het pand Bolscher
Oude Katholieke kapel
Neringdoenden in Enter anno 1880
De eerste garage
Oude erven
Enterse adel
Naam en ouderdom Enter
Scroll naar boven