Vertelsel van vraoger

Vertelsel van vraoger

Dit soort armoedige woningen kwamen vroeger voor op het Zuiderveld in Enter, waar dit verhaal speelt.

’t Was laate in ’n haarfs. De meeste blaa wadden van de beume, de beeste op ’n stal en de dinge van ’t laand. Weg en wier zat er nog een kleen heuken ѐѐpel in meer dat gaf toch neet. Un nes was kaal.
Effen vuurbie un klimtoen (woe vrooger Karel de duuvel woonen) kwammen Piel-Jantje en ’n Slaamp an goan. ’t Wadden een paar slachters van ’n aolen stiel. Ze keeken neet op un hoar en neet op ne borrel. Meer aans beste keels, ze wadden van anzeen. ’t Leup tiegen twij donker. De wind haalen aan en kwam hol en heungerig oaver un kalen nes boolderen. Zo nauw en dan veul der nun druppel rêêgn en groote wolkenplêês jaggen duur de log, eg haarfs weer. “Wie kriengt dikke rêêgn”, zeg Jantjen. “Wat zeej Va?”, zee ’n Slaamp.
Un Slaamp zee altied Va tiegen Jantje. ’t Was niks gen familie, meer hij zee dat nouw eenmoal en de leu wussen neet aans. “Jao dikke rêêgn, laowe angoan dawwe der komt.”
Ze mossen achter noar ’t Zoekerveeld hen ofsnien. Nauw had in die daage gen mens der wat met op um zo tiegen ’n oavond ’t veeld op te goan, want ’t was ter altied neet pluus. Aj ten minsen de aole leu konnen gleuven, wat ze zoo op de lange winteraovonde umt veur verteln. ’t Mos ter gewoonweg zwart ween van de witte wieve, klinkwiefkes, weerwulfe, heuffenkaters en aander spookgerij. Um nog meer te zwiegen oaver de keels zonder kuppe die der bie nach en ontied rond bungeln.
Het scheen of de duuvel heer en measter was an ’t veeld in die daage, ’t zag ter duuster oet, nums zag leg. Doe ze doar nen êêne worn hen egaone kwammen ze biejt ’t Barghoes. De duure wijen met nun smak lös en de Gije kwam boeten. “Goan oavond keels. Woe zal’t nog zo laate hen?”“Wie munnen naort Overdiek hen ofsnien Gait.”
Barghoes-Gait was twijmoal trouwt ewes en ziene eerste vrouwe kwam van ’t Overdiek. Hij ging der völle hen kuiern. “ ’k Goa doa met oew hen” , zee de Gije. Hij sprung in ‘t hoes , schoot in ’t buis, num ne proeme en met zien drijen gungen ze as streupers achter mekaa ’t veeld in. ( Doewt de duure achter Gait dichte sleug sprung der nen grooten zwatten kater in de vensterbaanke en keek eer noa).
Zonder sprekken gungen ze veerder, of en touw keek Gait umme of eer ok wat noa kwam. De weend klagen duur de leege dannen en elsbuske. In de buurte van Hagers blekken nun hond en boaven ’t venne zweurf zo nauw en dan un dwaoalluchjen. Zonder veerder ongemak kwammen ze biej ’t Overdiek. ’t Overdiek was un oalderwets lös hoes. Vuur de baovenduur stun ne putte van tonnen, an wierskantn van ’t hoes hooge aole dannen. Het leg was aan en de blinden nog neet dichte, ie kon zo nao binnen zeen.
Un Slaamp truk an ’t tenok en de duur gung lös. ’t Oale Dinemeuje zat op ’t ene knei met de smorre boaven het veur. OaLbert keern de delle an. “Goan oavond leu.”“Goan oavond keels, waj ok met ekumn Gait?”“Joa”, zee Gait. Oalbert zat ’n bessem tiegen’n stiel en zee wie goat koffie drinken. Ze drunken koffie en doarnoa gaspelen Piel-Jantjen de messe lös en ze gungen an ’t ofsnien.
’t Was de gewoonte dat ter met ‘t slaggen en ’t ofsnien nen stroeven borrel edrunken wudden. As ze een zetjen an ’t ofsnien zunt ewes zeg Oalbert “keels lengt de messe êêwn daale, ik doo der ne borrel in”. Toen ’t vaarken ’n lessenslag in de tonne zat heb ze nog lange noa ekuierd.

En ie kunt ’t geleuven of neet meer op de weg noar hoes hebt ze gen speuke ezeen al was ’t wal twaalf uur ewes.

Johan Altena

Andere verhalen

Hallehuizen in Enter
Kerkelijke geschiedenis van Enter
De ontwikkeling van Enter en de Enter es
Het Leyerweerd
Het herenhuis Kattelaar
De Molens van Enter
Het Exo een historische plek in Enter
Het  Enterveen voor 100 jaar.
Schilder Wedda uit Enter werd geboren op de gasbel van Slochteren
2e Wereldoorlog voorkwam drooglegging Mokkelengoor
Studiegroep “De Apenberg” van de TH-Delft maakte in 1952 uitbreidingsplan voor Enter
Onderduiken in Enter in de Tweede Wereldoorlog
De komst van straatverlichting en elektriciteitsbedrijf in Enter
Onderzoek erf- en grondnamen in Enter
De molenaarsfamilie Dissel in Enter
Enterse Zompen bij de Oosterhof in Rijssen
Velten of Broeze: een ingewikkelde connectie in Enter
Graanelevator voor de Coöperatie
Vakbeweging Enter vernietigt haar archieven tijdens WO2
Uitvinding van Morsink: Legnesten!
Dirk Getkate leraar aan de Klompenmakersvakschool
Gezin uit ontruimd Arnhem vond onderdak in Enter
Enternaren werkten als dwangarbeider in munitiefabriek Strausberg
Plattegrond van Enter in het begin van de jaren zestig
Het Erve Berends
50 jaar bevrijding Enter
De geschiedenis van het herenhuis Berghorst in Enter
Vriejn in ’n Bulnershook
Een Enterse jongen in oorlogstijd
Een bruiloft op het Leyerweerd in de 19e eeuw
De Twentse Hoeve in Enter van Boerderij-Eethuis tot restaurant met Michelinster
Het oale geet hen, het nieje kump an
Hoe behouden we het restant van de historische Enter es
Witte Hoes en Hotel Rijsserberg in Het Hollands Schwarzwald
Leden van de Enterse N.B.S bewaakten deel van de dijk Noordoost-polder in 1945
Een eeuw geleden gingen de laatste Enternaren naar Holland om gras te maaien
Enternaren in de mobilisatietijd (1914 -1918)
Ophalen huisvuil en hygiëne in Enter
De verdwenen kleine middenstand in Enter
De historie van de katholieke kerk in Enter
De kwestie Eerdmans, de Botterheer
De boerderij ‘De Jêênte’ in Enter
Verkeersexamen in 1954 School met de Bijbel Enter
Zandstrooien
Spinnen
Midwinterhoorn maken
Kantklossen in Enter
Enter 802
De klompenmakerij van Helmes-Jans
Eanter hef un zwembad! (juli 1936)
Vertelsel van vraoger
Het leven van Arend Jan Leestemaker
Honderd jaar telefoon in Enter
Sunt-Jaopik
Overval op de Boerenleenbank Rectum-Ypelo
Rijssense strijd tegen dansvermaak uit Enter
In het ‘Mengat’ in Enter
Het Verzet
De Oorlogsjaren
Het Onderwijs in Enter
De bevolking van Enter in 1880
Ganzen en katoentjes
De reis van ‘Klitsen-Jan Wilm’ naar de Holland Fair in Amerika
De eerste autobusdiensten in Enter
Het ontstaan van boekhandel Waanders
Klompenmaken in Enter
Europese Promotiedagen Handmatig Klompen maken
Van Bakkersknecht tot klompenmaker
Dijken en stegen in Enter
40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1938
De geschiedenis van de Coöperatieve Landbouwvereniging in Enter
De Keurstbrug over de Regge in Enter
Meetbrieven, lastgelden en patentrechten
BEVRIJDING VAN ENTER (6)
BEVRIJDING VAN ENTER (5)
BEVRIJDING VAN ENTER (4)
BEVRIJDING VAN ENTER (3)
BEVRIJDING VAN ENTER (2)
BEVRIJDING VAN ENTER (1)
De geschiedenis van de begraafplaatsen in Enter
De aanleg van harde wegen in en om Enter
Jais-Hin’n
De Oale Uup’n
Het maritiem vakantieverleden van dokter Veldhuyzen van Zanten
Verdeling marke Enter in tapperij de Halve Maan
Een klompenschipper uit Enter
Van Langenhof tot Wooltershoes
Hotel De Adelaar, opkomst en ondergang
Van schippersdochter tot kasteelvrouwe
Het uitgaansleven in Enter in vroeger tijden
Het Pluimershuis
Bijnamen
De geschiedenis van het dorp Enter
Forensendorp
Klompen maken
Ganzenhandel met Duitsland en Engeland
Scheepvaart en de Enterse zompen
Bevolkingsgroei en het Markestelsel
De Munsterse oorlogen
Hervorming en opstand
Rohaan
Kattelaar
Het Leijerweerd
Geschiedenis van het erve Borgerink
Van Conrading tot Deks 1475-1971
Het erve Dekkers van 1601 tot 1971
Het pand Bolscher
Oude Katholieke kapel
Neringdoenden in Enter anno 1880
De eerste garage
Oude erven
Enterse adel
Naam en ouderdom Enter
Scroll naar boven