De eerste garage

De eerste garage

Garage Kornegoor, nu “Kornegoor Tweewielers” was de eerste garage in Enter. Velen van ons herinneren zich nog Johan Kornegoor, ook wel “Corrie” genoemd. Ook de naam “Pas-Corrie” viel wel eens. Om te weten hoe het precies zit moeten we een duik in de geschiedenis nemen.

In 1832, als alle eigenaren van onroerend goed te boek worden gesteld in het kadaster staat op deze plek het huis kadastraal bekend onder nummer E 1399. Eigenaar is Gerhardus Hendrik Immink, die in het jaar 1807 als predikant in Enter was gekomen. Deze Immink bezat nog veel meer onroerend goed. Hij woonde zelf natuurlijk in de pastorie aan de huidige Oude Pastoriestraat.

Op E 1399 woonde, gehuurd, Levy Spanjaard die daar in ieder gaval al sinds 1811 een kleine kruidenierswinkel runde. Zijn zoon Salomon heeft later de winkel overgenomen en het pand in 1858 gekocht van Immink.

In 1877 heeft Jan Hendrik Lyendekker het pand aangekocht. Hij was in Rijssen geboren en in 1871 getrouwd met Gerritdina van Uitert. Hun dochter Gerritdina, geboren in 1873, trouwt op 13 december 1900 met Jan Langenhof die eerder getrouwd was geweest met Johanna Vinkers. Jan Langenhof was afkomstig van het erve De Pas, nu Bourgondische Hoeve. Ze gaan wonen in het pand aan de Dorpsstraat en nu weten we dus hoe de naam ‘”Pas” hier kwam. Het is dan nog steeds een kruidenierswinkel.

Gerritdina Leyendekker en Jan Langenhof krijgen drie kinderen, Johannes in 1901, Gerritdina in 1904 en Gerhard in 1907.

Het waren eigenlijk al sinds 1877 twee panden, tegen elkaar aangebouwd. In 1906 is het pand herbouwd. De jongens Johannes en Gerhard beginnen in 1927 een garage. Hun moeder de weduwe G. Langenhof–Leyendekker laat in 1928 direct naast de garage een nieuw pand bouwen waarin ze de kruidenierswinkel onderbrengt, die ze samen met haar dochter Dina (Pas-Dina) drijft.

Voorgevel en plattegrond woning Wed D. Langenhof “Pas Dina”, gebouwd in 1928
Garage Plattegrond

Voorgevel en plattegrond woning Wed D. Langenhof “Pas Dina”, gebouwd in 1928

Gerhard Langenhof trouwt in Rijssen en begint daar een garage wat later zou uitmonden in de HAVI- autobusdiensten. Johan Langenhof houdt de garage in Enter en neemt een medewerker in dienst in de persoon van Johan Kornegoor. In 1941 overlijdt de schoonvader van Johan Langenhof, Jan de Wilde, die postkantoorhouder was in het pand aan de Dorpsstraat waar nu de Coöp staat.

Johan kan zijn baan krijgen en wisselt het onzekere bestaan als ondernemer voor de vastheid van de PTT. Johan Kornegoor neemt de zaak over en huurt voorlopig het pand. In 1957 koopt hij het pand. Dina Langenhof blijft eigenaar van de kruidenierswinkel ernaast. Later als Dina stopt met de winkel koopt Kornegoor het pand en trekt het bij de garage aan.

De tweewielers worden steeds belangrijker en als na het overlijden van “Corrie” zijn vrouw en zoon en dochter de zaak voortzetten wordt later de garage afgestoten.

Andere verhalen

Betje Samuel (De Bette)
Levy Samuel (de June)
Marcus Samuël (De Marre)
De Joodse gemeenschap in Enter: Benjamin Samuel (de Beye)
De Joodse gemeenschap in Enter: Aron Samuel (Sam)
De Joodse gemeenschap in Enter: de familie Samuel
Hallehuizen in Enter
Kerkelijke geschiedenis van Enter
De ontwikkeling van Enter en de Enter es
Het Leyerweerd
Het herenhuis Kattelaar
De Molens van Enter
Het Exo een historische plek in Enter
Het  Enterveen voor 100 jaar.
Schilder Wedda uit Enter werd geboren op de gasbel van Slochteren
2e Wereldoorlog voorkwam drooglegging Mokkelengoor
Studiegroep “De Apenberg” van de TH-Delft maakte in 1952 uitbreidingsplan voor Enter
Onderduiken in Enter in de Tweede Wereldoorlog
De komst van straatverlichting en elektriciteitsbedrijf in Enter
Onderzoek erf- en grondnamen in Enter
De molenaarsfamilie Dissel in Enter
Enterse Zompen bij de Oosterhof in Rijssen
Velten of Broeze: een ingewikkelde connectie in Enter
Graanelevator voor de Coöperatie
Vakbeweging Enter vernietigt haar archieven tijdens WO2
Uitvinding van Morsink: Legnesten!
Dirk Getkate leraar aan de Klompenmakersvakschool
Gezin uit ontruimd Arnhem vond onderdak in Enter
Enternaren werkten als dwangarbeider in munitiefabriek Strausberg
Plattegrond van Enter in het begin van de jaren zestig
Het Erve Berends
50 jaar bevrijding Enter
De geschiedenis van het herenhuis Berghorst in Enter
Vriejn in ’n Bulnershook
Een Enterse jongen in oorlogstijd
Een bruiloft op het Leyerweerd in de 19e eeuw
De Twentse Hoeve in Enter van Boerderij-Eethuis tot restaurant met Michelinster
Het oale geet hen, het nieje kump an
Hoe behouden we het restant van de historische Enter es
Witte Hoes en Hotel Rijsserberg in Het Hollands Schwarzwald
Leden van de Enterse N.B.S bewaakten deel van de dijk Noordoost-polder in 1945
Een eeuw geleden gingen de laatste Enternaren naar Holland om gras te maaien
Enternaren in de mobilisatietijd (1914 -1918)
Ophalen huisvuil en hygiëne in Enter
De verdwenen kleine middenstand in Enter
De historie van de katholieke kerk in Enter
De kwestie Eerdmans, de Botterheer
De boerderij ‘De Jêênte’ in Enter
Verkeersexamen in 1954 School met de Bijbel Enter
Zandstrooien
Spinnen
Midwinterhoorn maken
Kantklossen in Enter
Enter 802
De klompenmakerij van Helmes-Jans
Eanter hef un zwembad! (juli 1936)
Vertelsel van vraoger
Het leven van Arend Jan Leestemaker
Honderd jaar telefoon in Enter
Sunt-Jaopik
Overval op de Boerenleenbank Rectum-Ypelo
Rijssense strijd tegen dansvermaak uit Enter
In het ‘Mengat’ in Enter
Het Verzet
De Oorlogsjaren
Het Onderwijs in Enter
De bevolking van Enter in 1880
Ganzen en katoentjes
De reis van ‘Klitsen-Jan Wilm’ naar de Holland Fair in Amerika
De eerste autobusdiensten in Enter
Het ontstaan van boekhandel Waanders
Klompenmaken in Enter
Europese Promotiedagen Handmatig Klompen maken
Van Bakkersknecht tot klompenmaker
Dijken en stegen in Enter
40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1938
De geschiedenis van de Coöperatieve Landbouwvereniging in Enter
De Keurstbrug over de Regge in Enter
Meetbrieven, lastgelden en patentrechten
BEVRIJDING VAN ENTER (6)
BEVRIJDING VAN ENTER (5)
BEVRIJDING VAN ENTER (4)
BEVRIJDING VAN ENTER (3)
BEVRIJDING VAN ENTER (2)
BEVRIJDING VAN ENTER (1)
De geschiedenis van de begraafplaatsen in Enter
De aanleg van harde wegen in en om Enter
Jais-Hin’n
De Oale Uup’n
Het maritiem vakantieverleden van dokter Veldhuyzen van Zanten
Verdeling marke Enter in tapperij de Halve Maan
Een klompenschipper uit Enter
Van Langenhof tot Wooltershoes
Hotel De Adelaar, opkomst en ondergang
Van schippersdochter tot kasteelvrouwe
Het uitgaansleven in Enter in vroeger tijden
Het Pluimershuis
Bijnamen
De geschiedenis van het dorp Enter
Forensendorp
Klompen maken
Ganzenhandel met Duitsland en Engeland
Scheepvaart en de Enterse zompen
Bevolkingsgroei en het Markestelsel
De Munsterse oorlogen
Hervorming en opstand
Rohaan
Kattelaar
Het Leijerweerd
Geschiedenis van het erve Borgerink
Van Conrading tot Deks 1475-1971
Het erve Dekkers van 1601 tot 1971
Het pand Bolscher
Oude Katholieke kapel
Neringdoenden in Enter anno 1880
De eerste garage
Oude erven
Enterse adel
Naam en ouderdom Enter
Scroll naar boven