Het uitgaansleven in Enter in vroeger tijden

Het uitgaansleven in Enter in vroeger tijden

Cafetaria Klok'n-Hendrik

In dit pand begon Klok’n-Hendrik een eenvoudige cafetaria. Via het gangetje links kwam je er in. 

In de negentiende eeuw was het uitgaansleven van de de Enterse jeugd zeer beperkt. Een aantal jaarmarkten van vee en natuurlijk de jaarlijkse kermis, daar werd lang naar uitgekeken. Dan kwam de spölleman Gait Jan Van Eibarge met zijn viool en vreemde snoeshanen probeerden het geld uit de zak van de Enterse jeugd te kloppen.

Het leven van de jeugd, vooral van de meisjes in het buitengebied, speelde zich voornamelijk af op het eigen erf of het erf van de buurman. De huwelijken tussen buurjongens en buurmeisjes zijn talloos als je de huwelijksregisters doorzoekt. Boerenbruiloften waren één van de weinige gelegenheden om kennis te maken met andere jongens en meisjes dan je buurtgenoten. Van bruiloft komt bruiloft was in die tijd zeker van toepassing.In de negentiende eeuw was het uitgaansleven van de de Enterse jeugd zeer beperkt. Een aantal jaarmarkten van vee en natuurlijk de jaarlijkse kermis, daar werd lang naar uitgekeken. Dan kwam de spölleman Gait Jan Van Eibarge met zijn viool en vreemde snoeshanen probeerden het geld uit de zak van de Enterse jeugd te kloppen.

Toen in 1910 de spoorlijn Neede-Hellendoorn geopend werd, liet Brunnekreef tegenover het station een koffiehuis bouwen. Omdat de gemeente hem geen vergunning voor sterke drank wilde verlenen, bleek het koffiehuis niet rendabel. Ook speelde een rol dat al snel na de opening een aantal treinen werd opgeheven. Brunnekreef verkocht de zaak aan de brouwerij, die het later doorverkocht aan de familie Ten Berge.

Dit kleine etablissement zou de eerste dansgelegenheid worden in Enter. Op zondagavond werd in de kleine gelagkamer met muziek van een grammofoon de jeugd gelegenheid gegeven te dansen. Het duurde niet lang of de pastoor kreeg hier ook lucht van en maakte zijn ontstemming kenbaar aan Ten Berge. Deze stoorde zich daar niet aan. Omstreeks 1928 verkocht Ten Berge de zaak aan Rosink en bouwde hij zelf aan de Dorpsstraat 148 een cafѐ annex danszaal. Het dansen was in opkomst en in een cafѐ tussen Wierden en Almelo De Mosterdpot kon je op zondagavond dansen met live-muziek.

Pastoor Heimerikx had het dansen in de ban gedaan en in zijn wekelijkse preek spreekt hij de historische woorden En zij die naar de Mosterdpot gaan…, gevolgd door enig theologisch onheil voor de betrokkenen.


Vervolgens kwam de oorlog en had men voorlopig andere dingen aan het hoofd dan dansen. Begin jaren vijftig liet Koenderink bij De Adelaar een recreatiezaal bouwen, waarin op zaterdagavond bal werd gegeven. Hierbij ontstonden nog wel eens ongeregeldheden, waaraan de veldwachters Meutstege en Westerink de handen vol hadden.


Tot zover de oudere jeugd.

Behalve de kerkelijke activiteiten was er voor de jongere jeugd niets. In 1957 begon Hendrik Otten (Klok’n-Hendrik) in een kamertje achter zijn groentezaak aan de Dorpsstraat een eenvoudig cafetaria. Via een heel smal gangetje tussen twee panden en na twee treden afgedaald te zijn kwam je er. Hier kon je een zakje patat kopen of een ijsco en een flesje limonade. Gerard Otten, een broer van Hendrik, die een groentezaak had aan de Hogebrink begon ook een cafetaria in een schuurtje naast de groentezaak met een heuse jukebox. Helaas sloeg de vlam in de pan bij het frituren en de zaak brandde af.


Friet Roegering (Boon’n-friet) pakte de zaken wat voortvarender aan en richtte begin jaren zestig een mooi en ruim cafetaria in aan de Dorpsstraat 142. Hier waren een ruim aantal gezellige zitjes en een moderne jukebox. Ook kon je er uitgebreidere menu’s bestellen. Hier heeft de jongere Enterse jeugd binnen de dorpsgrenzen van Enter menig gezellig uurtje doorgebracht.

Nergens veranderen de dingen zo snel als in de uitgaanswereld en met het beschikbaar komen van betere vervoersmiddelen verlegde de jeugd haar aandacht naar uitgaansgelegenheden buiten Enter.

Johan Altena.

eerder gepubliceerdd in de wiezer 12 maart 2014.

Andere verhalen

Hallehuizen in Enter
Kerkelijke geschiedenis van Enter
De ontwikkeling van Enter en de Enter es
Het Leyerweerd
Het herenhuis Kattelaar
De Molens van Enter
Het Exo een historische plek in Enter
Het  Enterveen voor 100 jaar.
Schilder Wedda uit Enter werd geboren op de gasbel van Slochteren
2e Wereldoorlog voorkwam drooglegging Mokkelengoor
Studiegroep “De Apenberg” van de TH-Delft maakte in 1952 uitbreidingsplan voor Enter
Onderduiken in Enter in de Tweede Wereldoorlog
De komst van straatverlichting en elektriciteitsbedrijf in Enter
Onderzoek erf- en grondnamen in Enter
De molenaarsfamilie Dissel in Enter
Enterse Zompen bij de Oosterhof in Rijssen
Velten of Broeze: een ingewikkelde connectie in Enter
Graanelevator voor de Coöperatie
Vakbeweging Enter vernietigt haar archieven tijdens WO2
Uitvinding van Morsink: Legnesten!
Dirk Getkate leraar aan de Klompenmakersvakschool
Gezin uit ontruimd Arnhem vond onderdak in Enter
Enternaren werkten als dwangarbeider in munitiefabriek Strausberg
Plattegrond van Enter in het begin van de jaren zestig
Het Erve Berends
50 jaar bevrijding Enter
De geschiedenis van het herenhuis Berghorst in Enter
Vriejn in ’n Bulnershook
Een Enterse jongen in oorlogstijd
Een bruiloft op het Leyerweerd in de 19e eeuw
De Twentse Hoeve in Enter van Boerderij-Eethuis tot restaurant met Michelinster
Het oale geet hen, het nieje kump an
Hoe behouden we het restant van de historische Enter es
Witte Hoes en Hotel Rijsserberg in Het Hollands Schwarzwald
Leden van de Enterse N.B.S bewaakten deel van de dijk Noordoost-polder in 1945
Een eeuw geleden gingen de laatste Enternaren naar Holland om gras te maaien
Enternaren in de mobilisatietijd (1914 -1918)
Ophalen huisvuil en hygiëne in Enter
De verdwenen kleine middenstand in Enter
De historie van de katholieke kerk in Enter
De kwestie Eerdmans, de Botterheer
De boerderij ‘De Jêênte’ in Enter
Verkeersexamen in 1954 School met de Bijbel Enter
Zandstrooien
Spinnen
Midwinterhoorn maken
Kantklossen in Enter
Enter 802
De klompenmakerij van Helmes-Jans
Eanter hef un zwembad! (juli 1936)
Vertelsel van vraoger
Het leven van Arend Jan Leestemaker
Honderd jaar telefoon in Enter
Sunt-Jaopik
Overval op de Boerenleenbank Rectum-Ypelo
Rijssense strijd tegen dansvermaak uit Enter
In het ‘Mengat’ in Enter
Het Verzet
De Oorlogsjaren
Het Onderwijs in Enter
De bevolking van Enter in 1880
Ganzen en katoentjes
De reis van ‘Klitsen-Jan Wilm’ naar de Holland Fair in Amerika
De eerste autobusdiensten in Enter
Het ontstaan van boekhandel Waanders
Klompenmaken in Enter
Europese Promotiedagen Handmatig Klompen maken
Van Bakkersknecht tot klompenmaker
Dijken en stegen in Enter
40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1938
De geschiedenis van de Coöperatieve Landbouwvereniging in Enter
De Keurstbrug over de Regge in Enter
Meetbrieven, lastgelden en patentrechten
BEVRIJDING VAN ENTER (6)
BEVRIJDING VAN ENTER (5)
BEVRIJDING VAN ENTER (4)
BEVRIJDING VAN ENTER (3)
BEVRIJDING VAN ENTER (2)
BEVRIJDING VAN ENTER (1)
De geschiedenis van de begraafplaatsen in Enter
De aanleg van harde wegen in en om Enter
Jais-Hin’n
De Oale Uup’n
Het maritiem vakantieverleden van dokter Veldhuyzen van Zanten
Verdeling marke Enter in tapperij de Halve Maan
Een klompenschipper uit Enter
Van Langenhof tot Wooltershoes
Hotel De Adelaar, opkomst en ondergang
Van schippersdochter tot kasteelvrouwe
Het uitgaansleven in Enter in vroeger tijden
Het Pluimershuis
Bijnamen
De geschiedenis van het dorp Enter
Forensendorp
Klompen maken
Ganzenhandel met Duitsland en Engeland
Scheepvaart en de Enterse zompen
Bevolkingsgroei en het Markestelsel
De Munsterse oorlogen
Hervorming en opstand
Rohaan
Kattelaar
Het Leijerweerd
Geschiedenis van het erve Borgerink
Van Conrading tot Deks 1475-1971
Het erve Dekkers van 1601 tot 1971
Het pand Bolscher
Oude Katholieke kapel
Neringdoenden in Enter anno 1880
De eerste garage
Oude erven
Enterse adel
Naam en ouderdom Enter
Scroll naar boven