Een klompenschipper uit Enter

Een klompenschipper uit Enter

station enter in 912
Station enter in 1912

Aan het eind van de 19e eeuw waren er nog maar een 15 tal schippers in Enter. Het waren echt de nadagen van de schipperij hier. Het vervoer van industriёle produkten gebeurde niet meer per zomp. De spoorwegen hadden die functie overgenomen. Varen voor vrachtlonen was niet meer rendabel.

Als je met vrachtlonen de kost niet meer kon verdienen moest je wat anders verzinnen. Het aantal klompenmakers nam in die tijd explosief toe en niet alle klompen konden in de nabije omgeving afgezet worden. Hierop hebben in die tijd een drietal schippers ingespeeld n.l. Velten. Ten Berge en De Wilde. Zij gingen voor eigen rekening en risico klompen inkopen van Enterse klompenmakers en verkochten ze in Zwolle, Friesland en Amsterdam.

Een paar jaar geleden kwam de Oudheidkamer in het bezit van een aantekenboekje van Jan de Wilde, klompenschipper. Dit boekje geeft over de periode 1888 tot 1897 een mooi inzicht hoe de handel van een klompen schipper verliep. Jan had zo’n 12 klompenmakers uit Enter waarvan hij de vaste afnemer was. Aan het begin van ieder jaar werd met iedere klompenmaker de prijs afgesproken die de schipper dat jaar zou betalen per 100 paar klompen. Er was blijkbaar verschil in kwaliteit want de ene klompenmaker kreeg f. 29.- en de andere f. 27.-. Wat verder opvalt is dat De Wilde vaak met Pruisisch geld betaalt. Ook worden er door een paar klompenmakers elzen klompen geleverd. Deze waren belangrijk duurder en kosten f. 37.- per honderd paar.

Met iedere klompenmaker had de schipper een rekeningcourant. Hierin werd nauwkeurig bijgehouden wat er over en weer verrekend werd. Vaak werd aan het begin van een jaar een voorschot door de schipper  verstrekt aan de klompenmaker. Door de daadwerkelijke levering van de klompen werd zo’n voorschot dan verrekend.  Zo’n reis van een klompenschipper duurde ook veel langer dan de reis van een schipper die voor vrachtloon voer en kon wel drie weken duren.  Op de terugreis nam de schipper van alles mee voor zijn leveranciers en anderen. Lijnmeel, gruttenmeel, turf,  blauwe vloertegels en riet. Het is duidelijk waarom op de latere grotere zompen een vooronder was waarin de schipper en zijn knechtje konden overnachten Drie weken in herbergen etc zou de winst doen verdampen. Maar de afvoer van de rook en de ventilatie moest wel goed geregeld zijn. Een familielid van De Wilde die met zijn schuit in Zwolle lag had vanwege  de felle kou het kleine luikje voor de ventilatie dichtgetrokken. ‘s-Morgens bleken beiden overleden wegens koolmonoxide-vergiftiging. Maar dat laatste wisten ze toen nog niet. Ook de hammen van in november geslachtte varkens kocht De Wilde op bij zijn klompenmakers. Twee zware hammen van een varken konden wel tot 48 pond wegen en brachtten dertig cent per pond op. Een welkom extraatje. In de Friese steden werden de hammen grif afgenomen.

De aanleg van de spoorlijnen Zwolle-Almelo en Deventer-Almelo in 1881 en 1888 was een zware slag voor de zompvaart. Als er een trein in aantocht was moesten de schippers wachten voor de spoorbrug over de Regge in Rijssen voor de kraanbrug geopend kon worden. Erger was dat de trein het vrachtvervoer grotendeels overnam. Het definitieve einde van de klompenschippers kwam na de aanleg van de lokaalspoorweg Neede-Hellendoorn in 1910. De gezamenlijke klompenmakers van Enter lieten in 1917 bij het station een klompenmagazijn bouwen waar groothandelaren de klompen afhaalden per trein. Na 1932 kon door de aanleg van de stuw bij Zuna Enter helemaal niet meer bereikt worden per zomp.

 

J.G. Altena

Eerder gepubliceerd in de Wiezer op 18/6/2014

Andere verhalen

Hallehuizen in Enter
Kerkelijke geschiedenis van Enter
De ontwikkeling van Enter en de Enter es
Het Leyerweerd
Het herenhuis Kattelaar
De Molens van Enter
Het Exo een historische plek in Enter
Het  Enterveen voor 100 jaar.
Schilder Wedda uit Enter werd geboren op de gasbel van Slochteren
2e Wereldoorlog voorkwam drooglegging Mokkelengoor
Studiegroep “De Apenberg” van de TH-Delft maakte in 1952 uitbreidingsplan voor Enter
Onderduiken in Enter in de Tweede Wereldoorlog
De komst van straatverlichting en elektriciteitsbedrijf in Enter
Onderzoek erf- en grondnamen in Enter
De molenaarsfamilie Dissel in Enter
Enterse Zompen bij de Oosterhof in Rijssen
Velten of Broeze: een ingewikkelde connectie in Enter
Graanelevator voor de Coöperatie
Vakbeweging Enter vernietigt haar archieven tijdens WO2
Uitvinding van Morsink: Legnesten!
Dirk Getkate leraar aan de Klompenmakersvakschool
Gezin uit ontruimd Arnhem vond onderdak in Enter
Enternaren werkten als dwangarbeider in munitiefabriek Strausberg
Plattegrond van Enter in het begin van de jaren zestig
Het Erve Berends
50 jaar bevrijding Enter
De geschiedenis van het herenhuis Berghorst in Enter
Vriejn in ’n Bulnershook
Een Enterse jongen in oorlogstijd
Een bruiloft op het Leyerweerd in de 19e eeuw
De Twentse Hoeve in Enter van Boerderij-Eethuis tot restaurant met Michelinster
Het oale geet hen, het nieje kump an
Hoe behouden we het restant van de historische Enter es
Witte Hoes en Hotel Rijsserberg in Het Hollands Schwarzwald
Leden van de Enterse N.B.S bewaakten deel van de dijk Noordoost-polder in 1945
Een eeuw geleden gingen de laatste Enternaren naar Holland om gras te maaien
Enternaren in de mobilisatietijd (1914 -1918)
Ophalen huisvuil en hygiëne in Enter
De verdwenen kleine middenstand in Enter
De historie van de katholieke kerk in Enter
De kwestie Eerdmans, de Botterheer
De boerderij ‘De Jêênte’ in Enter
Verkeersexamen in 1954 School met de Bijbel Enter
Zandstrooien
Spinnen
Midwinterhoorn maken
Kantklossen in Enter
Enter 802
De klompenmakerij van Helmes-Jans
Eanter hef un zwembad! (juli 1936)
Vertelsel van vraoger
Het leven van Arend Jan Leestemaker
Honderd jaar telefoon in Enter
Sunt-Jaopik
Overval op de Boerenleenbank Rectum-Ypelo
Rijssense strijd tegen dansvermaak uit Enter
In het ‘Mengat’ in Enter
Het Verzet
De Oorlogsjaren
Het Onderwijs in Enter
De bevolking van Enter in 1880
Ganzen en katoentjes
De reis van ‘Klitsen-Jan Wilm’ naar de Holland Fair in Amerika
De eerste autobusdiensten in Enter
Het ontstaan van boekhandel Waanders
Klompenmaken in Enter
Europese Promotiedagen Handmatig Klompen maken
Van Bakkersknecht tot klompenmaker
Dijken en stegen in Enter
40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1938
De geschiedenis van de Coöperatieve Landbouwvereniging in Enter
De Keurstbrug over de Regge in Enter
Meetbrieven, lastgelden en patentrechten
BEVRIJDING VAN ENTER (6)
BEVRIJDING VAN ENTER (5)
BEVRIJDING VAN ENTER (4)
BEVRIJDING VAN ENTER (3)
BEVRIJDING VAN ENTER (2)
BEVRIJDING VAN ENTER (1)
De geschiedenis van de begraafplaatsen in Enter
De aanleg van harde wegen in en om Enter
Jais-Hin’n
De Oale Uup’n
Het maritiem vakantieverleden van dokter Veldhuyzen van Zanten
Verdeling marke Enter in tapperij de Halve Maan
Een klompenschipper uit Enter
Van Langenhof tot Wooltershoes
Hotel De Adelaar, opkomst en ondergang
Van schippersdochter tot kasteelvrouwe
Het uitgaansleven in Enter in vroeger tijden
Het Pluimershuis
Bijnamen
De geschiedenis van het dorp Enter
Forensendorp
Klompen maken
Ganzenhandel met Duitsland en Engeland
Scheepvaart en de Enterse zompen
Bevolkingsgroei en het Markestelsel
De Munsterse oorlogen
Hervorming en opstand
Rohaan
Kattelaar
Het Leijerweerd
Geschiedenis van het erve Borgerink
Van Conrading tot Deks 1475-1971
Het erve Dekkers van 1601 tot 1971
Het pand Bolscher
Oude Katholieke kapel
Neringdoenden in Enter anno 1880
De eerste garage
Oude erven
Enterse adel
Naam en ouderdom Enter
Scroll naar boven