BEVRIJDING VAN ENTER (2)

BEVRIJDING VAN ENTER (2)

In het kader van 70 jaar bevrijding ïnterviewden  Johan Altena en Marinus Jansen een 6-tal Enternaren, die de bevrijding nog hebben meegemaakt. De verhalen zijn eerder gepubliceerd in De Wiezer.

Dode pinken in de wei

 Jan Mekenkamp

bevrijding enter 2
Feestvierend Enter op 9 april 1945 in de Dorpsstraat.

“Op zondag 8 april 1945 in de namiddag hoorde ik van iemand van de Ondergrondse dat de Canadezen aan de overkant van de ‘Hoge brug’ over de Regge stonden. Ik gauw er naartoe. Het bleken twee pantserwagens met vier soldaten. Veel mensen uit Enter liepen daar heen. Toen ik hoorde dat ze vandaar naar de ‘Keursbrug’  in de Ypeloweg zouden rijden ging ik daar ook heen. Onderweg langs de Regge zag ik dode pinken in de wei liggen getroffen door granaatvuur. Tegen acht uur ’s avonds moest iedereen naar binnen van de Ondergrondse want het was nog te gevaarlijk.”

De volgende dag, 9 april, kwam de grote stoet bevrijders uit de richting Goor. Het waren Polen ingedeeld bij het Canadese leger. Ze reden op de Brandput richting Wierden. Later bleek dat ze de Witmoesdijk opgereden waren richting Rijssen.”

De volgende dag, dinsdag 10 april,  kwamen de tanks want inmiddels was er een Baileybrug over de Elsgraven in de Rijssenseweg gelegd.

“In de bocht bij Dreyerink en bij de Brandput richting Rijssen reden de tanks alles kapot. Grote gaten ontstonden in de straat. Grote groepen mensen stonden te kijken. Dit hield dagen aan”.

Enkele dagen na de bevrijding werd een Canadese compagnie ingekwartierd in Enter.

“Er ontstond een levendige ruilhandel. Sigaretten chocola voor eieren en de vrouwen wasten voor de soldaten in ruil voor zeep. Als jongens hadden we snel in de gaten dat de Canadezen ook belangstelling hadden voor de Enterse meisjes. We pikten een foto van een buurmeisje, we schreven het adres er achterop en gaven dit aan de Canadezen. We kregen een mooie zwarte baret daarvoor. Toen de soldaten echt op bezoek gingen bij het adres kwam de familie er achter hoe ze aan de foto gekomen waren. We kregen flink op onze donder……..”

“In het najaar van 1944 was er een razzia waarbij mijn vader ook opgepakt werd. Hij kreeg opdracht naar de Openbare school te gaan. Op straat liepen al meer mannen in die richting. Hendrik Bloemendaal, de latere wethouder, kwam toevallig langs met  een wagen vol aardappelen en zei tegen mijn vader op de wagen te komen. Aangekomen  bij de Openbare school zei Bloemendaal ‘zitten blieven Jans’. Wij als jongens liepen mee. Bij de School met de Bijbel aan de Rijssenseweg waar ook mannen verzameld werden zei Bloemendaal opnieuw ‘zitten blieven Jans’. Ter hoogte van de latere Hambergweg zei Bloemendaal ‘nou der of Jans’.

“Mijn vader stapte van de wagen af en werd een paar huizen verder richting Hamberg binnengeroepen door de familie Bloem die hem verborg. We mochten niets vertellen. Thuis gekomen zat mijn moeder te bidden voor de goede afloop. Een buurvrouw (Bol-Geeze) die bij haar was vroeg ze mee te bidden maar die was Protestant en zei:’dat wol ik wa blood mear ik kan wa het Oonze Vader mear die Wees Gegroetjes ken ik neet’.

“Later die avond kwam mijn vader weer thuis”

Jan filosoferend: “Toch was het leste joar van’n oorlog vuur oons jongs wal ne mooi’n tied, vake gen schoole en span’nde dinge”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jan Mekenkamp

Andere verhalen

Hallehuizen in Enter
Kerkelijke geschiedenis van Enter
De ontwikkeling van Enter en de Enter es
Het Leyerweerd
Het herenhuis Kattelaar
De Molens van Enter
Het Exo een historische plek in Enter
Het  Enterveen voor 100 jaar.
Schilder Wedda uit Enter werd geboren op de gasbel van Slochteren
2e Wereldoorlog voorkwam drooglegging Mokkelengoor
Studiegroep “De Apenberg” van de TH-Delft maakte in 1952 uitbreidingsplan voor Enter
Onderduiken in Enter in de Tweede Wereldoorlog
De komst van straatverlichting en elektriciteitsbedrijf in Enter
Onderzoek erf- en grondnamen in Enter
De molenaarsfamilie Dissel in Enter
Enterse Zompen bij de Oosterhof in Rijssen
Velten of Broeze: een ingewikkelde connectie in Enter
Graanelevator voor de Coöperatie
Vakbeweging Enter vernietigt haar archieven tijdens WO2
Uitvinding van Morsink: Legnesten!
Dirk Getkate leraar aan de Klompenmakersvakschool
Gezin uit ontruimd Arnhem vond onderdak in Enter
Enternaren werkten als dwangarbeider in munitiefabriek Strausberg
Plattegrond van Enter in het begin van de jaren zestig
Het Erve Berends
50 jaar bevrijding Enter
De geschiedenis van het herenhuis Berghorst in Enter
Vriejn in ’n Bulnershook
Een Enterse jongen in oorlogstijd
Een bruiloft op het Leyerweerd in de 19e eeuw
De Twentse Hoeve in Enter van Boerderij-Eethuis tot restaurant met Michelinster
Het oale geet hen, het nieje kump an
Hoe behouden we het restant van de historische Enter es
Witte Hoes en Hotel Rijsserberg in Het Hollands Schwarzwald
Leden van de Enterse N.B.S bewaakten deel van de dijk Noordoost-polder in 1945
Een eeuw geleden gingen de laatste Enternaren naar Holland om gras te maaien
Enternaren in de mobilisatietijd (1914 -1918)
Ophalen huisvuil en hygiëne in Enter
De verdwenen kleine middenstand in Enter
De historie van de katholieke kerk in Enter
De kwestie Eerdmans, de Botterheer
De boerderij ‘De Jêênte’ in Enter
Verkeersexamen in 1954 School met de Bijbel Enter
Zandstrooien
Spinnen
Midwinterhoorn maken
Kantklossen in Enter
Enter 802
De klompenmakerij van Helmes-Jans
Eanter hef un zwembad! (juli 1936)
Vertelsel van vraoger
Het leven van Arend Jan Leestemaker
Honderd jaar telefoon in Enter
Sunt-Jaopik
Overval op de Boerenleenbank Rectum-Ypelo
Rijssense strijd tegen dansvermaak uit Enter
In het ‘Mengat’ in Enter
Het Verzet
De Oorlogsjaren
Het Onderwijs in Enter
De bevolking van Enter in 1880
Ganzen en katoentjes
De reis van ‘Klitsen-Jan Wilm’ naar de Holland Fair in Amerika
De eerste autobusdiensten in Enter
Het ontstaan van boekhandel Waanders
Klompenmaken in Enter
Europese Promotiedagen Handmatig Klompen maken
Van Bakkersknecht tot klompenmaker
Dijken en stegen in Enter
40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1938
De geschiedenis van de Coöperatieve Landbouwvereniging in Enter
De Keurstbrug over de Regge in Enter
Meetbrieven, lastgelden en patentrechten
BEVRIJDING VAN ENTER (6)
BEVRIJDING VAN ENTER (5)
BEVRIJDING VAN ENTER (4)
BEVRIJDING VAN ENTER (3)
BEVRIJDING VAN ENTER (2)
BEVRIJDING VAN ENTER (1)
De geschiedenis van de begraafplaatsen in Enter
De aanleg van harde wegen in en om Enter
Jais-Hin’n
De Oale Uup’n
Het maritiem vakantieverleden van dokter Veldhuyzen van Zanten
Verdeling marke Enter in tapperij de Halve Maan
Een klompenschipper uit Enter
Van Langenhof tot Wooltershoes
Hotel De Adelaar, opkomst en ondergang
Van schippersdochter tot kasteelvrouwe
Het uitgaansleven in Enter in vroeger tijden
Het Pluimershuis
Bijnamen
De geschiedenis van het dorp Enter
Forensendorp
Klompen maken
Ganzenhandel met Duitsland en Engeland
Scheepvaart en de Enterse zompen
Bevolkingsgroei en het Markestelsel
De Munsterse oorlogen
Hervorming en opstand
Rohaan
Kattelaar
Het Leijerweerd
Geschiedenis van het erve Borgerink
Van Conrading tot Deks 1475-1971
Het erve Dekkers van 1601 tot 1971
Het pand Bolscher
Oude Katholieke kapel
Neringdoenden in Enter anno 1880
De eerste garage
Oude erven
Enterse adel
Naam en ouderdom Enter
Scroll naar boven