De Keurstbrug over de Regge in Enter

De Keurstbrug over de Regge in Enter

Als we vanuit Enter de Ypeloweg oprijden passeren we na zo’n 500 meter de brug over de Regge bij het erve Ter Keurst, Deze brug heet daarom ook wel de Keursbrug. Aan deze brug zit een hele historie verbonden.

Bij een bezoek aan het Rijksarchief in Zwolle vraag ik het oudste Markenboek van Enter ter inzage. Tot mijn verbazing lees ik op een van eerste pagina’s in 1660 dat “Jonker Conders  gemaand wordt de brug over de Regge bij de Keurst te onderhouden”. Wat blijkt? De Enter Marke heeft in 1651 een overeenkomst gesloten met Jonker Conders dat hij “tegen het genot van Brugh, veir en weggelt”de brug  bij de Keurst behoorlijk zal onderhouden.

Dus op het eind van de Tachtigjarige Oorlog was er toch al een brug over de Regge .Hier werd tol geheven met toestemming van de Provincie. Hendrik ter Keurst was de “Collecteur”. Het onderhoud gebeurde niet en de Marke Enter draaide op voor de kosten. Die kon dat ook niet meer opbrengen en al in de 17e eeuw verdween de brug. Toen stelde  het Markebestuur een veerman aan die de reizigers met een bootje over moest zetten. Gedurende de gehele 18e eeuw heeft de familie Ter Keurst de veerman geleverd.

Toen  na de Franse Tijd de gemeente Wierden ontstond werd die verantwoordelijk voor het doorgaande verkeer. Ter Keurst kwam in dienst bij de gemeente als veerman voor f. 60 per jaar. In 1841 wordt er een huisje gebouwd voor de veerman. Rond 1850 is de jute-industrie in Rijssen sterk in opkomst. De fabrikanten hebben behoefte aan een goede verbinding naar Borne en verder en daarvoor moet je over het grondgebied van Enter. In Enter was toen net de markedeling aan de gang en de fabrikanten proberen via de Provincie te bewerkstelliggen dat in het plan van verdeling een goede weg wordt gemaakt door het Leijerweerd naar de Regge. Ze zullen dan zelf voor een brug zorgen.  De weg komt er en in 1859 wordt de brug gebouwd. Jan Prakken uit Enter die zich veel bezighield met de historie van Enter hoort in 1936 van Hendrik ter Keurst dat zijn voorouders vertelden dat een markecommissie uit Rijssen de aanvoerweg naar de botermarkt in Rijssen wou verbeteren door het aanleggen van een brug over de Regge.

De laatste brugwachter was Derk Hiltjesdam (Brug’n-Derk) hij werd ook wel “De malle bakker” genoemd. Als de schippers de brug naderden begonnen ze te toeteren. Hij had maar 1 arm en had moeite met het sluiten van de brug. Hij deed dat als volgt. Hij rende tegen het steile brugdek op klemde zich vast met zijn arm en liet zo de wet van de zwaartekracht zijn werk doen. Hij was ook zoetwater visser en verdronk op 74-jarige leeftijd bij het vissen in het Mokkelengoor. Later heeft de gemeente Wierden het onderhoud aan de brug overgenomen. De ophaalbrug is  in de jaren twintig van de vorige eeuw vervangen door een  vaste houten brug.

Johan Altena

Eerder gepubliceerd in de Wiezer 

Andere verhalen

Hallehuizen in Enter
Kerkelijke geschiedenis van Enter
De ontwikkeling van Enter en de Enter es
Het Leyerweerd
Het herenhuis Kattelaar
De Molens van Enter
Het Exo een historische plek in Enter
Het  Enterveen voor 100 jaar.
Schilder Wedda uit Enter werd geboren op de gasbel van Slochteren
2e Wereldoorlog voorkwam drooglegging Mokkelengoor
Studiegroep “De Apenberg” van de TH-Delft maakte in 1952 uitbreidingsplan voor Enter
Onderduiken in Enter in de Tweede Wereldoorlog
De komst van straatverlichting en elektriciteitsbedrijf in Enter
Onderzoek erf- en grondnamen in Enter
De molenaarsfamilie Dissel in Enter
Enterse Zompen bij de Oosterhof in Rijssen
Velten of Broeze: een ingewikkelde connectie in Enter
Graanelevator voor de Coöperatie
Vakbeweging Enter vernietigt haar archieven tijdens WO2
Uitvinding van Morsink: Legnesten!
Dirk Getkate leraar aan de Klompenmakersvakschool
Gezin uit ontruimd Arnhem vond onderdak in Enter
Enternaren werkten als dwangarbeider in munitiefabriek Strausberg
Plattegrond van Enter in het begin van de jaren zestig
Het Erve Berends
50 jaar bevrijding Enter
De geschiedenis van het herenhuis Berghorst in Enter
Vriejn in ’n Bulnershook
Een Enterse jongen in oorlogstijd
Een bruiloft op het Leyerweerd in de 19e eeuw
De Twentse Hoeve in Enter van Boerderij-Eethuis tot restaurant met Michelinster
Het oale geet hen, het nieje kump an
Hoe behouden we het restant van de historische Enter es
Witte Hoes en Hotel Rijsserberg in Het Hollands Schwarzwald
Leden van de Enterse N.B.S bewaakten deel van de dijk Noordoost-polder in 1945
Een eeuw geleden gingen de laatste Enternaren naar Holland om gras te maaien
Enternaren in de mobilisatietijd (1914 -1918)
Ophalen huisvuil en hygiëne in Enter
De verdwenen kleine middenstand in Enter
De historie van de katholieke kerk in Enter
De kwestie Eerdmans, de Botterheer
De boerderij ‘De Jêênte’ in Enter
Verkeersexamen in 1954 School met de Bijbel Enter
Zandstrooien
Spinnen
Midwinterhoorn maken
Kantklossen in Enter
Enter 802
De klompenmakerij van Helmes-Jans
Eanter hef un zwembad! (juli 1936)
Vertelsel van vraoger
Het leven van Arend Jan Leestemaker
Honderd jaar telefoon in Enter
Sunt-Jaopik
Overval op de Boerenleenbank Rectum-Ypelo
Rijssense strijd tegen dansvermaak uit Enter
In het ‘Mengat’ in Enter
Het Verzet
De Oorlogsjaren
Het Onderwijs in Enter
De bevolking van Enter in 1880
Ganzen en katoentjes
De reis van ‘Klitsen-Jan Wilm’ naar de Holland Fair in Amerika
De eerste autobusdiensten in Enter
Het ontstaan van boekhandel Waanders
Klompenmaken in Enter
Europese Promotiedagen Handmatig Klompen maken
Van Bakkersknecht tot klompenmaker
Dijken en stegen in Enter
40-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1938
De geschiedenis van de Coöperatieve Landbouwvereniging in Enter
De Keurstbrug over de Regge in Enter
Meetbrieven, lastgelden en patentrechten
BEVRIJDING VAN ENTER (6)
BEVRIJDING VAN ENTER (5)
BEVRIJDING VAN ENTER (4)
BEVRIJDING VAN ENTER (3)
BEVRIJDING VAN ENTER (2)
BEVRIJDING VAN ENTER (1)
De geschiedenis van de begraafplaatsen in Enter
De aanleg van harde wegen in en om Enter
Jais-Hin’n
De Oale Uup’n
Het maritiem vakantieverleden van dokter Veldhuyzen van Zanten
Verdeling marke Enter in tapperij de Halve Maan
Een klompenschipper uit Enter
Van Langenhof tot Wooltershoes
Hotel De Adelaar, opkomst en ondergang
Van schippersdochter tot kasteelvrouwe
Het uitgaansleven in Enter in vroeger tijden
Het Pluimershuis
Bijnamen
De geschiedenis van het dorp Enter
Forensendorp
Klompen maken
Ganzenhandel met Duitsland en Engeland
Scheepvaart en de Enterse zompen
Bevolkingsgroei en het Markestelsel
De Munsterse oorlogen
Hervorming en opstand
Rohaan
Kattelaar
Het Leijerweerd
Geschiedenis van het erve Borgerink
Van Conrading tot Deks 1475-1971
Het erve Dekkers van 1601 tot 1971
Het pand Bolscher
Oude Katholieke kapel
Neringdoenden in Enter anno 1880
De eerste garage
Oude erven
Enterse adel
Naam en ouderdom Enter
Scroll naar boven